Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,
Nasz Ośrodek dołączył do projektu Warszawa Lokalnie, którego celem jest propagowanie idei samorządności lokalnej oraz działań integrujących mieszkańców najbliższej okolicy.
W ramach projektu przewidziano trzy kluczowe zadania :
1) lekcje wychowawcze - Co możemy zrobić dla siebie i swojej okolicy - w każdej klasie w szkole (15.10-15.12 2016 p.Marta Pruszczyńska)
2) realizacja projektu edukacyjnego- Dziedzictwo kulturowo - historyczne Grochowa ( listopad/grudzień 2016 p.Mariusz Stanisławski)
3) festyn prezentujący lokalne instytucje, organizacje i firmy oraz możliwości współpracy ich ze szkołą ( prawdopodobnie na wiosnę)
 
W załączniku przesyłam prezentację multimedialną dotyczącą projektu Warszawa lokalnie.
Działania związane z projektem planujemy rozpocząć od 15 października 2016.
 
Wszystkich nauczycieli i wychowawców zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do współpracy.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
 
Koordynatorzy projektu Warszawa Lokalnie,
Marta Pruszczyńska & Mariusz Stanisławski