15 listopada 2016 roku

 

odbędzie się konkurs wiedzy o życiu i twórczości

 

Henryka Sienkiewicza

 

zgłoszenia przyjmuje Pani Marta Pruszczyńska

 

do dnia 10.11.2016

 

Zapraszamy