We wrześniu 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących lekcjach festiwalowych.   „Umowy potrzebne od zaraz” w  Instytucie Nauk Prawnych PAN. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane umowy o pracę, jakie można zawierać z uczniami i studentami. Omówiono sposoby zatrudniania młodocianych na podstawie kodeksu pracy. Uczniowie dowiedzieli się również jakich działań pracodawcy nie mogą podejmować i jak należy się przed nimi bronić. „Niebezpieczne kleszcze” w  Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Podczas lekcji uczniowie poznali gatunki występujących w Polsce kleszczy. Omówione zostały cykle życiowe kleszczy przenoszących boreliozę oraz zapalenie mózgu i opon mózgowych u ludzi, a także babeszjozę u psów. Chłopcy poznali sposoby zabezpieczania siebie i zwierząt przed atakami kleszczy oraz sposoby postępowania jeśli już do takiego ataku doszło. „Haker kontra woda w kranie, czyli cyberbezpieczeństwo w automatyce”  w Instytucie Badawczym Naukowa i Akademicka sieć komputerowa. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jaką rolę odgrywają komputery w zastosowaniach przemysłowych i czy haker może pozbawić nas prądu albo wody.

Tekst: A.A.