Rokiem Rzeki Wisły, Josepha Conrada-Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego,

Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki

Ponadto mamy też polskie rocznice obchodzone pod auspicjami UNESCO w latach 2016-2017 :

- 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817), generała, naczelnika Powstania

Kościuszkowskiego

 -100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa (1859–1917), twórcy języka

międzynarodowego esperanto.

 

MP