8 lutego 2017 uczniowie klas trzecich pisali próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego.

Do rozwiązania były 24 zróżnicowane zadania - zarówno dotyczące literatury jak i wiedzy o języku. Podopieczni musieli również zmierzyć się z dłuższą formą wypowiedzi - rozprawką.

Miejmy nadzieję, iż ów sprawdzian pomoże uczniom uzyskać satysfakcjonujące wyniki podczas kwietniowego egzaminu.

 

MP