Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017 r.
Zakończenie I półrocza 27 stycznia 2017 r.
Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego

Dodatkowy termin egzaminów
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego


19 kwietnia 2017 r.
(środa)
20 kwietnia 2017 r.
(czwartek)
21 kwietnia 2017 r.
(piątek)

1 czerwca 2017 r.(czwartek)
2 czerwca 2017 r.
(piątek)
5 czerwca 2017 r.
(poniedziałek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniów zasadniczej szkoły zawodowej:
– etap pisemny
– etap praktyczny
 

20 czerwca 2017 r. (wtorek)
22 czerwca – 8 lipca 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych 23 czerwca 2017 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2016r.
2 listopada 2016 r.
19, 20 i 21 kwietnia 2017 r.
(egzaminy gimnazjalne klas III – dni wolne od zajęć dla klas I i II gimnazjum )
2 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych uzgodnione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.