Program profilaktyki

Program profilaktyki jest dokumentem, w którym zawarto opis działań profilaktycznych podejmowanych w placówce. Kształtuje on umiejętności skutecznego radzenia sobie przez wychowanków z  przeżywanymi trudnościami, wynikającymi zarówno z problemów osobistych, jak i interakcji rówieśniczych.
Więcej informacji znajdą Państwo w tym dokumencie –  Program profilaktyki
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.