Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII nr 7 w Warszawie

Największym pragnieniem i dążeniem każdego człowieka jest szczęście. Nie ma jednak powszechnej zgody co do tego, w jaki sposób można je osiągnąć. W tradycji i kulturze łacińskiej, w kręgu której znajdujemy się i my, szczęście nie jest dostępne wprost. Jeśli bowiem będącą normą życia i zasadą organizującą życiowe cele człowieka jest szczęście, przedstawiane przez współczesne prądy kulturowe jako maksymalizacja przyjemności (skrajny hedonizm), prędzej czy później realizacja jego osiągnięcia przerodzi się w chęć minimalizacji cierpienia i dążenie do przyjemności za wszelką cenę.

Wyraźnie widoczne są takie właśnie nurty kultury współczesnej, które podpowiadają młodemu człowiekowi, że szczęście jest w zasięgu jego ręki. Wystarczy skupienie się na sobie i jedynie swoich pragnieniach, odrzucenie wysiłku i pomnażanie przyjemności bez uwzględnienia potrzeb i pragnień innych osób.

Pełną dokumentację znajdą Państwo tutaj – Program Wychowawczy
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.