Projekty zewnętrzne

Nasz ośrodek uczestniczy także w wielu projektach organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Najciekawsze z nich to:

– „Trzymaj formę!” – ogólnopolski Program Edukacyjny propagujący zdrowy styl życia, odpowiednie odżywianie i regularną aktywnością fizyczną, będący inicjatywą Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polską Federację Producentów Żywności.
– Profilaktyczny program dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowany przez warszawską Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
– cykliczny projekt organizowany przez fundację Global Dignity Poland pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka związany z obchodami „Światowego Dnia Godności”. To wyjątkowa inicjatywa, obejmująca swoim zasięgiem ponad 60 państw na całym świecie, skupiająca społeczność wokół tematu wzajemnej tolerancji i życzliwości.
– Ogólnopolski Projekt „Wychować człowieka mądrego”, który opiera się na modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole. Realizatorem projektu jest Towarzystwo Edukacji Otwartej.
– „Jemy Zdrowo – Kolorowo’ – realizowany przez stowarzyszenie „dietanova” projekt dotyczący edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, pokazujący bogactwo produktów spożywczych i prowadzony przez specjalistów ds. żywienia. Projekt prezentuje zasady prawidłowego żywienia w oparciu o praktyczne zagadnienia doboru produktów spożywczych i prawidłowego komponowania smacznych posiłków.
– program Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczący profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, którego celem jest zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież.
– „Poznajemy kulturę żydowską” – projekt realizowany we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN’, w ramach którego wychowankowie poznają tworzącą się w Polsce od X wieku kulturę żydowską, włączając się w akcję „Żonkil” upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim.
– Program profilaktyczno – edukacyjny „Kibic” propagowania właściwego zachowania się młodych osób podczas imprez sportowych, przygotowujący młodzież do kulturalnego udziału w masowych imprezach.
– „Poznaj swoje prawa w pracy” – realizowany prze Państwową Inspekcję Pracy projekt dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
– Projekt „Warszawa Lokalnie„, którego celem jest podniesienie jakości życia i zwiększenie aktywności mieszkańców Warszawy poprzez budowanie więzi sąsiedzkich, lokalnych i poczucia wspólnego celu.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.