Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Od września 2010 r. w naszym Ośrodku działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny (SPK). Jest to miejsce, do którego może przyjść każdy i porozmawiać o dręczących go życiowych problemach. Do Punktu mogą też zgłosić się uczniowie, którzy mają problemy w szkole – dotyczy uczniów ze wszystkich warszawskich szkół.

Uczniowie i rodzice mogą zwracać się do naszych specjalistów z prośbą, np. o mediacje w szkole, szczególnie, gdy dziecko ma konflikt z nauczycielem. Specjaliści SPK w razie konieczności pomagają także poza Punktem, np. w szkole. Zapraszamy też naszych absolwentów, którzy oczekują wsparcia psychologicznego lub rady wychowawców.

Do tej pory z pomocy SPK przy Osowskiej korzystali głównie rodzice dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze. Do SPK zapraszamy również nauczycieli, pedagogów i kuratorów sądowych czy rodzinnych, pracowników instytucji pomocowych.

Specjaliści SPK Osowska:

Konrad Mińko – Ukończone studia Pedagogiki Specjalnej o specjalizacji „Pedagogika Resocjalizacyjna” oraz „Resocjalizacja Sądowa”. Wykonuje obowiązki Kuratora Sądowego, pedagoga i wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, prowadzi warsztaty edukacji seksualnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zakres udzielanych konsultacji:
* Zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
* Trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm społecznych;
* Problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie obowiązku szkolnego.

Elżbieta Marusiak– Ukończone studia z zakresu psychologii i terapii rodzinnej, psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Zakres udzielanych konsultacji:
* trudności w zakresie funkcjonowania rodziny (podejście systemowe);
* zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Jak się skontaktować z nami?

Telefonicznie poprzez sekretariat naszego Ośrodka 22 516 98 20 – prosić o kontakt z koordynatorem SPK – Konradem Mińko lub napisać e-maila:

Pomoc udzielana przez Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny jest skierowana dla mieszkańców m.st. Warszawy i udzielana jest bezpłatnie.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.