Czytelnia

Zachowanie agresywne, jest zachowaniem, które z reguły bardzo trudno jest zmienić. Wielu młodych ludzi uczy się go przez powtarzanie, częste stosowanie, osiąganie wielu korzyści i rzadkie doświadczanie kar. Duże znaczenie ma złożony charakter agresji.

Jest to jawne zachowanie, często okazywane przez osoby wykazujące deficyt lub brak alternatywnych umiejętności prospołecznych. Jest ono często inspirowane złością, wynikającą z błędów w postrzeganiu przez młodzież stosunków międzyludzkich. Typową cechą, która zwykle towarzyszy takim procesom poznawczym, jest pobudzenie emocjonalne, nadające im siłę i podtrzymujące je. Agresja ma jednocześnie behawioralny, poznawczy i emocjonalny. Tak samo złożona musi być nakierowana na nie interwencja.