Podręczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W GIMNAZJUM NR 162

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

UWAGA!!!

Podręczniki i materiały dla uczniów klas pierwszych i drugich zapewnia placówka w ramach dotacji MEN, uczniowie klas trzecich korzystają z podręczników zgromadzonych przez szkołę.

Komentarze są wyłączone.