Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 63

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 63 kształci absolwentów gimnazjum w kierunku uzyskania zawodu kucharza. W naszej siedzibie odbywa się nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych, a uczniowie odbywają praktyki w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5. Wykorzystując możliwości prawne, umożliwiamy uczniom ukończenie szkoły zawodowej w trybie dwuletnim. Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zgodnie z założeniami reformy, od roku szkolnego 2017/2018, szkoła zawodowa będzie przekształcać się w szkołę branżową I stopnia. Rekrutacja na przyszły rok szkolny będzie dotyczyła klasy I, klasa II będzie kontynuacją „starej” podstawy programowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, a jednocześnie zainteresowaniom kandydatów, planujemy uruchomić w nowym roku szkolnym jeszcze dwa kierunki kształcenia: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Kierunek telekomunikacyjny realizowany będzie przy współpracy z uznaną w kraju firmą „Teltech”, projektującą nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne i teleinformatyczne na obszarze całego kraju, będącą jednocześnie partnerem „Orange Polska”.

Dołożymy wszelkich starań, aby uczniowie naszej szkoły zawodowej zdobyli kwalifikacje i umiejętności umożliwiające zatrudnienie w zawodzie lub będące solidną podstawą kształcenia na dalszym etapie edukacji.

Komentarze są wyłączone.