Gimnazjum Nr 162

Gimnazjum Nr 162 funkcjonuje w strukturach MOS od momentu jego powstania. Od roku szkolnego 2017/2018 nastąpi włączanie oddziałów gimnazjalnych do struktury Szkoły Podstawowej Nr 348. Nie będzie już naboru do klasy I, pozostaną natomiast klasy: I i II, realizujące dotychczasową podstawę programową gimnazjum. Uczniom Gimnazjum Nr 162 oferujemy pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych poprzez indywidualizację i dostosowanie sposobów nauczania do potrzeb i możliwości wychowanków.

Prowadzimy lekcje z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania i pomocy audiowizualnych. Przybliżamy wiedzę poprzez ciekawe projekty edukacyjne i wychowawcze we współpracy z wspierającymi nas instytucjami zewnętrznymi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w zakładce „Realizowane projekty”. Uczniom powtarzającym klasę po raz drugi umożliwiamy „promocję śródroczną” polegającą na przyswojeniu w ciągu jednego roku materiału edukacyjnego zaplanowanego na dwa lata. Dzięki temu, uczniowie mają możliwość ukończenia gimnazjum przed osiągnięciem pełnoletności i podjąć naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.