Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w roku szkolnym 2017/2018

 

Imię i nazwisko nauczyciela Terminy
Ambroziak Anna czwartek 14.45 – 15.30
Choromańska Małgorzata środa 14.45 – 15.30
Dąbek Andrzej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
Kania Łukasz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
Koc Karolina poniedziałek 14.45 – 15.30
Kukier Renata wtorek 14.45 – 15.30
Markowska Anna środa 14.45 – 15.30
Mielcuch Mirosława środa 14.45 – 15.30
Piotrowski Leszek wtorek 14.45 – 15.30
Piotrowski Łukasz poniedziałek 14.45 – 15.30
Powierża Emil czwartek 14.45 – 15.30
Pruszczyńska Marta wtorek 14.45 – 15.30
Rębowski Sebastian zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
Stępniak Mariusz wtorek 14.45 – 15.30
ks. Marek Barszczewski zgodnie z indywidualnymi ustaleniami