Harmonogram dnia

Godzina Zajęcia
6:30 Pobudka
6:35 – 6:45 Gimnastyka poranna
6:45 – 7:00 Toaleta poranna
7:00 – 7:20 Poranne porządki
7:20 Śniadanie
7:55 Apel przed rozpoczęciem lekcji
8:00 – 14:15 Zajęcia lekcyjne
14:15 Apel po zakończeniu lekcji
14:30 Obiad
15:00 – 15:30 Odpoczynek w pokojach
15:30 – 16:45 Odrabianie lekcji / zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
16:45 – 18:30 Zajęcia grupowe: sportowe, kulturalno – oświatowe, socjoterapia, itp.
18:30 – 19:00 Kolacja
19:00 – 19:30 Zajęcia grupowe, koła zainteresowań, itp.
19:30 – 20:45 Dyżury wieczorne, toaleta wieczorna
20:45 – 21:15 Podsumowanie dnia (rozmowy wychowawcze w grupach)
21:15 – 22:00 Przygotowanie do snu
22:00 – 6:00 Cisza nocna