Zamówienia publiczne


Warszawa 17.05.2021 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA DEFIBRYLATOR AED
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżń. zm.) do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ww. ustawy.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty na zakup nowego DEFIBRYLATORA AED. Urządzenie powinno posiadać atest umożliwiający stosowanie w placówkach oświatowych. W ofercie prosimy podać termin związania ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi podmiotami oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 08.07.2021 r. w siedzibie Zamawiającego:
Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23

Warszawa 31.05.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYMIANY PRZYŁĄCZA WODNEGO DN 100 DO BUDYNKU MŁODZIEÓŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 7 Z DNIA 24.03.2021 r
Rozstrzygniecie przetargu

Warszawa 09.04.2021 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO
ZE SKANEREM
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżń. zm.) do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ww. ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty na zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem bez dodatkowych usług na eksploatację.
Monochromatyczne urządzenie powinno posiadać funkcję dwustronnego drukowania (format A4), interfejsy przewodowe i bezprzewodowe, możliwość utworzenia jednego pliku skanowanych stron. W ofercie prosimy o podanie orientacyjnej ceny oryginalnego tonera oraz ilości stron możliwych do wydrukowania z jednej sztuki.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi podmiotami oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 16.04.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23

Warszawa 24.03.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYMIANĘ PRZYŁĄCZA WODNEGO DO
BUDYNKU OŚRODKA
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżń. zm.) do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ww. ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na wymianę przyłącza wodnego do budynku Ośrodka.
Zakres prac to wymiana skorodowanej rury od licznika głównego wody znajdującego się w studzience na terenie Ośrodka do budynku o długości ok 9 metrów zgodnie z przepisami p.poż. ( w budynku znajdują się hydranty wewnętrzne ).
Zainteresowane podmioty gospodarcze zapraszamy na wizję lokalną w celu oględzin frontu prac.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi podmiotami oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Termin wykonania zlecenia w dniach 28.06.2021 do 28.08.2021 roku. W ofercie prosimy o podanie ilości dni roboczych potrzebnych na wykonanie zlecenia.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 23.04.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail:kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl <mailto:kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl>. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22516-98-23

Warszawa 15.10.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ANULOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW FIRMY GREE.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7, anuluje zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2020 r., dotyczące zakupu i montażu klimatyzatorów firmy GREE.


Warszawa 13.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ DOTYCZĄCEJ DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKÓŁW HIGIENICZNYCH Z DNIA 25.09.2020 r.


Warszawa 13.10.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE KLIMATYZACJI

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:

Zakup wraz  montażem klimatyzatorów firmy GREE – 2,5 kw. sztuk 1, oraz 4 lub 5 sztuk – 3,5 kw. Montaż klimatyzatorów 1 sztuka parter, 2 sztuki poziom -1, pozostałe szkoła 1 piętro.

Termin wykonania do 30.11.2020 r.

W sprawie oględzin zakresu prac  prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23


09.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ DOTYCZĄCEJ ROCZNEGO PRZEGLĄDU OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO  I AWARYJNEGO ORAZ GŁÓWNEGO WYŁACZNIKA PRĄDU Z DNIA 25.09.2020 r.


09.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ DOTYCZĄCEJ ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO  ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Z DNIA 25.09.2020 r,


09.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ DOTYCZĄCEJ ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 25.09.2020 r.


Warszawa 06.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ DOTYCZĄCEJ SPRAWOWANIA PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW OŚRODKA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY Z DNIA 21.09.2020 r.


Warszawa 01.10.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ANULOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO ZAKUPU URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DO SEKRETARIATU OŚRODKA

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7, anuluje zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2020 r., dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu Ośrodka. Złożone oferty nie spełniły kryteriów finansowych.


Warszawa 25.09.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ROCZNY PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO  ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na roczny przegląd stanu technicznego hydrantów wewnętrznych 9 sztuk, oraz gaśnic 12 sztuk.

Przegląd potwierdzony protokołem oraz wpisem do książki obiektu  należy wykonać do 29.11.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 06.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23


Warszawa 25.09.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ROCZNY PRZEGLĄD OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO  I AWARYJNEGO ORAZ GŁÓWNEGO WYŁACZNIKA PRĄDU

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na roczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego z pomiarami natężenia oraz sprawdzenie głównego wyłącznika prądu.

Przegląd potwierdzony protokołem oraz wpisem do książki obiektu  należy wykonać do 20.11.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 06.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23


Warszawa 25.09.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ROCZNY PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na roczny przegląd obiektu budowlanego art.62.1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane

Przegląd potwierdzony protokołem i wpisem do książki obiektu  należy wykonać do dnia 20.11..2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 06.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23


Warszawa 25.09.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKÓŁW HIGIENICZNYCH

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na sukcesywną dostawę w 2021 roku środków czystości i artykułów higienicznych zgodnie z zamieszczonym załącznikiem. Ceny jednostkowe, określone w załączniku muszą zawierać w sobie koszty transportu, ubezpieczeń oraz wszystkie inne koszty wykonawcy i nie mogą ulec podwyższeniu w czasie trwania umowy.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 06.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23

Artykuły chemiczne i środki czystości używane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 – pobierz


Warszawa 21.09.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA SPRAWOWANIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW OŚRODKA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na opiekę zdrowotną z zakresu medycyny pracy zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 01.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23

Załącznik – pobierz 


Warszawa 16.09.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DO SEKRETARIATU OŚRODKA

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Oferowane urządzenie powinno być jednokolorowe, posiadać możliwość skanowania w formacie A3, wydruk A4.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 23.09.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23


Warszawa 23.01.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA REMONT KANTORKA PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na remont kantorka przy Sali gimnastycznej.

Zakres prac znajduje się w załączonym przedmiarze. Termin wykonania od 08.02.2020 r. do 20.02.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 31.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23

Załącznik – MOS7 – przedmiarWarszawa 03.22.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTU KANTORKA PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ Z DNIA

23.01.2020 r.Warszawa 03.02.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ROCZNY PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO BOISK I OGRODZENIA OŚRODKA.

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na roczny przegląd stanu technicznego boisk i ogrodzenia Ośrodka.

Przegląd należy wykonać do 14.02.2020 r. a protokół przeglądu dostarczyć do dnia 20.02.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 10.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23Warszawa 03.02.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE SKAŁKI WSPINACZKOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ OŚRODKA

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej wykonanie skałki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Ośrodka o powierzchni 20 m².

Termin wykonania usługi od 27.06.2020  do 27.08.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 10.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23Warszawa 05.02.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE KLIMATYZACJI

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:

Zakup wraz  montażem 5 sztuk klimatyzatorów o mocy 3,5 kw w pomieszczeniach Ośrodka.

W sprawie oględzin zakresu prac  prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 10.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23Warszawa 06.02.2020

INFORMACJA O ODWOŁANIU OFERTY DOTYCZĄCEJ WYKONANIA SKAŁKI WSPINACZKOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ OŚRODKA

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7, wycofuje zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2020 r., dotyczące wykonania skałki wspinaczkowej w Sali gimnastycznej Ośrodka. Nowe zapytanie zostanie ogłoszone po 10.02.2020 r. Będzie zawierało większą ilość szczegółów odnośnie wymagań stawianych wykonawcy oraz informacji technicznych.11.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJLEPSZEJ OFERTY NA ROCZNY PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO BOISK I OGRODZENIA OŚRODKA Z DNIA 03.02.2020 r.Warszawa 12.02.2020

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYCOFANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO ZAKUPU WRAZ Z MONTAŻEM 5 SZTUK KLIMATYZATORÓW DLA OŚRODKA

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7, wycofuje zapytanie ofertowe z dnia 05.02.2020 r., dotyczące zakupu wraz z montażem 5 sztuk klimatyzatorów o mocy 3,5 kw.Warszawa 18.02.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA CIĘCIE PIELĘGNACYJNE DRZEWOSTANU NA TERENIE OŚRODKA

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na cięcie pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Ośrodka.

W celu określenia zakresu prac zapraszamy na oględziny. Termin wizyty prosimy wcześniej uzgodnić telefonicznie.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 03.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23Warszawa 04.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ DOTYCZĄCEJ CIĘCIA PIELĘGNACYJNEGO DRZEWOSTANU NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 7 Z DNIA 18.02.2020 r.Warszawa 30.03.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na remont Sali gimnastycznej. Całe wyposarzenie jakie będzie montowane na sali gimnastycznej (kosze, siatki, wykładzina na podłogę, farby itd.), winno byc opatrzone certyfikatem dopuszczającym do stosowania w placówkach oświatowych.   

Zakres prac znajduje się w załączonym przedmiarze. Termin wykonania od 29.06.2020 r. do 28.08.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 09.04.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Inspektorem nadzoru pod nr 602 798 778 lub 22 516 98 23

W odpowiedzi na zapytanie dot. oferty na remont sali gimnastycznej w MOS nr 7  W-wa

 

Odnośnie tiret 1 do 5 (przesłona)

Przesłona drzwiowa umożliwiająca jedynie (ale stabilne) odizolowanie sceny od sali gimnastycznej na czas jej używania sportowo (bez drzwi)  o wym. zew. 354 x 221 cm składana harmonijkowo zamontowana na prowadnicach górnych i dolnych,  uruchamiana ręcznie składająca się z czterech lub sześciu elementów wykonanych z litego drewna gr. 40 mm lub ramiaka drewnianego gr. 40 mm obłożonego obustronnie sklejką gr. 10 mm, powierzchnia lakierowana, malowanych olejno lub laminowana, (alternatywnie) – kolorystyka jak ściany, nie ma wymogów dotyczących odporności ogniowej i akustycznej (wyrób indywidualny przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem) Zakup, dostarczenie i montaż po stronie Wykonawcy.

 

 

Odnośnie tablic i siatek

Montaż i konstrukcja o powszechnie przyjętych standardowych rozwiązaniach funkcjonujących na rynku dostawców tego typu elementów Konstrukcja do tablic koszykówki składana na ścianę z mechanizmem regulacji wysokości Siatki zabezpieczające ściany z przesuwem ręcznym – piłkochwyty Siatki zabezpieczające okna mocowanie  – stałe. (rola jedynie zabezpieczająca szyby okien) Zakup, dostarczenie i montaż po stronie Wykonawcy.

 

Odnośnie tiret 6

Kolorystyka wykładziny zostanie uzgodniona po przedstawieniu próbek wykładzin.

Zakup, dostarczenie i montaż po stronie Wykonawcy.

 

Odnośnie tiret 7

Renowacja i montaż drabinek gimnastycznych (dotyczy jednej sztuki) po stronie Wykonawcy.

 

Załącznik – MOS7 – przedmiar


Warszawa 10.06.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA POŁOŻENIE PANELI PODŁOGOWYCH

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na ułożenie paneli podłogowych w salach lekcyjnych i internacie Ośrodka.

Zakres prac to zakup i ułożenie paneli z możliwością wykorzystania zamontowanych cokołów.

Panele muszą spełniać normy i zalecenia do stosowania w w/w pomieszczeniach. Ofertę prosimy składać jako koszt całkowity jednego metra kwadratowego w dwóch wersjach tj. panele laminowane sugerowana klasa twardości AC 6 grubość ok. 8 mm, oraz panele winylowe sugerowana grubość 3,2 mm do 4 mm grubości.

Zainteresowane podmioty gospodarcze zapraszamy na wizję lokalną w celu oględzin frontu prac.

Termin wykonania zlecenia od dnia  29.06.2020 do 20.08.2020 roku.  

Kryteria wyboru oferty to cena 80% oraz długość gwarancji 20 %.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 26.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23


Warszawa 29.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ DOTYCZĄCEJ POŁOŻENIA PANELI PODŁOGOWYCH Z DNIA 10.06.2020 r.

 


08.07.2020 r.

Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 30.03.2020 r. na remont sali gimnastycznej.

W związku z niespełnieniem kryteriów finansowych, Dyrektor Młodzieżowego

Ośrodka Socjoterapii nr 7 anuluje zapytanie ofertowe na remont sali gimnastycznej

według zamieszczonego przedmiaru.


Warszawa 10.07.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na remont Sali gimnastycznej. Całe wyposażenie i materiały jakie będą montowane i używane do remontu sali gimnastycznej (kosze, siatki, lakiery podłogowe, farby itd.), winny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w placówkach oświatowych.

Zakres prac znajduje się w załączonym przedmiarze. Termin wykonania do 28.08.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Inspektorem nadzoru pod nr 602 798 778 lub 22 516 98 23

W odpowiedzi na zapytanie dot. oferty na remont sali gimnastycznej w MOS nr 7

Odnośnie (przesłona)

Przesłona drzwiowa umożliwiająca jedynie (ale stabilne) odizolowanie sceny od sali gimnastycznej na czas jej używania sportowo (bez drzwi) o wym. zew. 354 x 221 cm składana harmonijkowo zamontowana na prowadnicach górnych i dolnych, uruchamiana ręcznie składająca się z czterech lub sześciu elementów wykonanych z litego drewna gr. 40 mm lub ramiaka drewnianego gr. 40 mm obłożonego obustronnie sklejką gr. 10 mm, powierzchnia lakierowana, malowanych olejno lub laminowana, (alternatywnie) – kolorystyka jak ściany, nie ma wymogów dotyczących odporności ogniowej i akustycznej (wyrób indywidualny przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem) Zakup, dostarczenie i montaż po stronie Wykonawcy.

Odnośnie tablic i siatek

Montaż i konstrukcja o powszechnie przyjętych standardowych rozwiązaniach funkcjonujących na rynku dostawców tego typu elementów Konstrukcja do tablic koszykówki składana na ścianę z mechanizmem regulacji wysokości Siatki zabezpieczające ściany z przesuwem ręcznym – piłko chwyty Siatki zabezpieczające okna mocowanie – stałe. (rola jedynie zabezpieczająca szyby okien) Zakup, dostarczenie i montaż po stronie Wykonawcy.

Odnośnie drabinki

Renowacja i montaż drabinek gimnastycznych (dotyczy jednej sztuki) po stronie Wykonawcy

Przedmiar sala gimnastyczna


Warszawa 16.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z DNIA 10.07.2020 r. 


Warszawa 23.07.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA REMONT ŁAZIENKI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

Z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie art. 4 pkt 8 tej ustawy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na remont łazienki (toalety z korytarzem)  przy Sali gimnastycznej.

Zakres prac znajduje się w załączonym przedmiarze. Termin wykonania do 28.08.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 29.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23.

PRZEDMIAR REM LAZIENKI MOS 7


Warszawa 30.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ NA REMONT ŁAZIENKI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ


Warszawa 24.08.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY PRZEWODÓW KOMINIARSKICH.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd okresowy roczny przewodów kominiarskich należy wykonać do 13.09.2020 roku.

Oferty prosimy składać do 31.08.2020, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl


Warszawa 24.08.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd okresowy roczny instalacji gazowej należy wykonać do 13.09.2020 roku.

Oferty prosimy składać do 31.08.2020, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl


Warszawa 03.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY PRZEWODÓW KOMINIARSKICH ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY INSTALACJI GAZOWEJ.