Harmonogram dnia

HARMONOGRAM DNIA

6:00-6:45 POBUDKA
6:45-7:00 TOALETA PORANNA
7:00-7:30 ŚNIADANIE
7:30-7:45 PORANNE PORZĄDKI
7:45-7:55 PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ SZKOLNYCH
7:55-8:00 APEL PRZED ROZPOCZĘCIEM LEKCJI
8:00-13:55 ZAJĘCIA LEKCYJNE
13:55-14:00 APEL KOŃCZĄCY ZAJĘCIA SZKOLNE
14:00-14:15 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
14:15-14:45 OBIAD
14:45-15:15 ODPOCZYNEK W POKOJACH
15:15-16:15 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
16:15-16:30 PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ GRUPOWYCH
 

16:30-18:30

ZAJĘCIA GRUPOWE:

SPORTOWE, KULTURALNO-OŚWIATOWE, TERAPEUTYCZNE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ

18:30-19:00 KOLACJA
19:00-19:30 ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCAMI
19:30-20:30 DYŻURY PORZĄDKOWE,

TOALETA WIECZORNA,

KORZYSTANIE Z PRYWATNYCH TELEFONÓW

20:30-21:15 PODSUMOWANIE DNIA,

PROWADZENIE ROZMÓWPROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W GRUPIE

21:15-21:40 PRZYGOTOWANIE DO SNU,

CZYTANIE KSIĄŻEK

21:40-6:00 CISZA NOCNA