Harmonogram dnia

HARMONOGRAM DNIA

6:00-6:45POBUDKA
6:45-7:00TOALETA PORANNA
7:00-7:30ŚNIADANIE
7:30-7:45PORANNE PORZĄDKI
7:45-7:55PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ SZKOLNYCH
7:55-8:00APEL PRZED ROZPOCZĘCIEM LEKCJI
8:00-13:55ZAJĘCIA LEKCYJNE
13:55-14:00APEL KOŃCZĄCY ZAJĘCIA SZKOLNE
14:00-14:15PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
14:15-14:45OBIAD
14:45-15:15ODPOCZYNEK W POKOJACH
15:15-16:15ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
16:15-16:30PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ GRUPOWYCH
 

16:30-18:30

ZAJĘCIA GRUPOWE:

SPORTOWE, KULTURALNO-OŚWIATOWE, TERAPEUTYCZNE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ

18:30-19:00KOLACJA
19:00-19:30ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCAMI
19:30-20:30DYŻURY PORZĄDKOWE,

TOALETA WIECZORNA,

KORZYSTANIE Z PRYWATNYCH TELEFONÓW

20:30-21:15PODSUMOWANIE DNIA,

PROWADZENIE ROZMÓWPROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W GRUPIE

21:15-21:40PRZYGOTOWANIE DO SNU,

CZYTANIE KSIĄŻEK

21:40-6:00CISZA NOCNA

 

Skip to content