COVID-19

25.08.2020 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU PODOPIECZNYCH NA TERENIE MOS 7

1. Zalecamy posiadanie przez podopiecznych własnych maseczek lub przyłbic.
2. Na terenie placówki może przebywać dziecko, które nie posiada widocznych objawów chorobowych – uczniowie, którzy wykazują objawy chorobowe nie będą przyjęci do placówki.
3. Przy drzwiach wejściowych będzie znajdowała się tzw. skrzynka podawcza, w której będzie można umieszczać dokumenty. Rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem placówki.
4. Na terenie placówki obowiązują ograniczenia w zakresie odwiedzin oraz przebywania osób trzecich. Ponadto zostały wydzielone tzw. strefy bezpieczeństwa.
5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci na terenie placówki mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce dostępnymi środkami w placówce.

DO PLACÓWKI MOGĄ WYŁĄCZNIE PRZYCHODZIĆ OSOBY BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH, KTÓRYCH DOMOWNICY NIE PRZYBYWAJĄ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI

6. Rodzice mają obowiązek poinformowania Placówkę o sytuacji, w której to podopieczny MOS Nr 7, sam rodzic lub osoba wspólnie zamieszkująca miała kontakt z osobą zakażoną COVID 19, przebywającą na kwarantannie. Ponadto rodzice mają obowiązek natychmiastowego poinformowania o objęciu ww. osób izolacją, kwarantanną.
W powyższej sytuacji dziecko nie może zostać przyjęte do placówki do czasu ustania przyczyn.
7. Rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy ze specjalistami placówki, numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują na stronie internetowej Ośrodka w zakładce kontakt,
8. Zwracamy się z prośbą o wyposażenie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 w:
– przybory szkolne
– zeszyty (w tym zeszyt w trzy linie)
– środki higieny osobistej
– odzież na czas pobytu w placówce
– bidony lub inne pojemniki na wodę pitną.

WAŻNE !!!
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie do dnia 31.08.2020 roku (poniedziałek) ankiety COVID-19, podpisanie, odesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu na adres mailowy: kierownik.internatu@mos7.edu.pl lub złożenia bezpośrednio w placówce w skrzynce podawczej.

Wywiad epidemiologiczny uczeń

Wywiad epidemiologiczny rodzic

Procedury COVID-19 MOS Nr 7 

Skip to content