Nasi partnerzy

Biuro Edukacji m. st. Warszawy – wsparcie w realizacji projektów Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, uwzględnianie finansowe potrzeb remontowych szkoły

Ośrodek Rozwoju Edukacji – podejmowanie inicjatyw dotyczących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk na rzecz wspierania dziecka i rodziców

Warszawska Policja – prowadzenie lekcji i warsztatów dotyczących np. zagrożeń związanych z dopalaczami, zachowaniami ryzykownymi, interwencje, zajęcia profilaktyczne, wsparcie podczas imprez i festynów, wspólne akcje profilaktyczne

Parafia Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Warszawie – dziękujemy za duchowe wsparcie, organizację rekolekcji i uroczystości religijnych

Centrum Kształcenia Praktycznego – organizacja praktyk zawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej, organizacja kursów zawodowych,  wsparcie zawodowe naszych uczniów

Akademicki Związek Sportowy – organizacja turniejów oraz zawodów sportowych

Pływalnia WODNIK – dziękujemy za możliwość zajęć na pływalni!

Operator telekomunikacyjny Orange Polska – sponsorowanie imprez rekreacyjnych, organizacja warsztatów telekomunikacyjnych

Piekarnia – Cukiernia „Grzybki”, lodziarnia „Grycan”, cukiernia „Batida” – dziękujemy za wszelkie pyszności!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 – współpraca w zakresie doradztwa zawodowego uczniów, specjalistycznej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, merytorycznego wsparcia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

KLUB 2012 w Wyszkowie – koordynowanie organizacji spotkań ze słynnymi sportowcamina terenie naszej szkoły,

Stołeczny Ośrodek dla osób nietrzeźwych – realizacja programu profilaktyczno – edukacyjnego z zakresu problematyki alkoholowej,

MONAR – realizacja programu profilaktycznego, wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA – realizacja programu i warsztatów dla uczniów, kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych,

Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS, Warszawa – zajęcia profilaktyczne,

AZYL POD PSIM ANIOŁEM – umożliwienie wolontariatu wychowanków w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz Szkoły Specjalne w Warszawie – organizacja zawodów sportowych, konkursów przedmiotowych, udział w projektach WIE, wspólne zajęcia taneczne,

Warszawskie kina, muzea i teatry – dziękujemy za możliwość bezpłatnego korzystania z kultury!

Skip to content