Opieka Stomatologiczna

Drodzy Rodzice,

 

w ramach zawartego Porozumienia z Corten Dental sp. z o.o. każdy uczeń uczęszczający do naszej szkoły ma możliwość korzystania z bezpłatnej opieki stomatologicznej w gabinecie
przy ul. Kijowska 1 w Warszawie.

 

Rodzic lub opiekun prawny może telefonicznie umówić wizytę  dzwoniąc pod numer
Contact Center Corten Dental Sp. z o.o. 22 602 08 08

Opieka stomatologiczna uczniów obejmuje:

profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

Przeglądy stomatologiczne dla uczniów niepełnoletnich odbywają się w obecności rodziców/opiekunów lub podstawie pisemnej zgody na przeprowadzenie badania. Prosimy
aby rodzice /opiekunowie na umówioną wizytę z dzieckiem stawili się z legitymacją szkolną.

 

Opieka stomatologiczna dla uczniów jest bezpłatna, finansowana ze środków NFZ w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

 

 

Poniżej znajduje się miesięczny harmonogramu ogólnej dostępności gabinetu Corten Dental przy  ul. Kijowskiej 1 – tel. 22 602 08 08
Piątki w godz. 09:00 – 14:30 (są to stałe dni)
Należy pamiętać aby uczeń miał przy sobie ważną legitymację szkolną.
Skip to content