Polityka prywatności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie (dalej: MOS 7) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

Dane osobowe są przetwarzane przez MOS 7 z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

 

Pliki cookies 

1. MOS 7 gromadzi niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowe www.mos7.edu.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.

2. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do Państwa komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.mos7.edu.pl. Stosowana przez Państwo przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.mos7.edu.pl za każdym razem, kiedy Państwo z niej korzystacie, dzięki czemu serwer rozpoznaje Państwa i pamięta na przykład Państwa preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania).

3. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Państwa informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.mos7.edu.pl.

4. MOS 7 wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.mos7.edu.pl. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.

5. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu.

6. Korzystając ze strony www.mos7.edu.pl zgadzają się Państwo na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Mogą Państwo jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.mos7.edu.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

7. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: //www.aboutcookies.org/.

8. W celu monitorowania strony internetowej www.mos7.edu.pl MOS 7 może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

9. Dla wygody i w celu zapewnienia Państwu dodatkowych informacji, strona internetowej www.mos7.edu.pl może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od MOS 7, np. do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Facebooka lub YouTube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. MOS 7 zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.mos7.edu.pl, a które nie są własnością MOS 7 ani nie podlegają jej kontroli, MOS 7 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Państwa z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

Skip to content