Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2019 r
Zakończenie I półrocza24 stycznia 2020 r.
Ferie zimowe10 – 23 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

dodatkowy termin egzaminów

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

15 kwietnia 2020 r. (środa)

16 kwietnia 2020 r. ((czwartek))

17 kwietnia 2020 r. (piątek)

 

 

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

2 czerwca 2020 r. (wtorek)

3 czerwca 2020 r. (środa)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniów szkoły branżowej:

– etap pisemny

– etap praktyczny

 

 

23 czerwca 2020 r. (wtorek)

27 czerwca–9 lipca 2020 r.

 

 

Zakończenie zajęć dydaktycznych

 

 26 czerwca 2020 r.
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

12 listopada 2019 r.

2 -3 stycznia 2020 r.

15, 16 i 17 kwietnia 2020 r. (egzaminy ósmoklasistów – dla pozostałych klas to dni wolne od zajęć dydaktycznych)

29 maja 2020 r. (mistrzostwa MOS)

12 czerwca 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uzgodnione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.