Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
Zakończenie I półrocza21 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

dodatkowy termin egzaminów

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniów szkoły branżowej:

– etap pisemny

dodatkowy termin egzaminów pisemnych

 

– etap praktyczny

dodatkowy termin egzaminów praktycznych

 

 

 

2-7 czerwca 2022 r.

22 czerwca 2022 r.

 

1-19 czerwca 2022 r.

22 – 29 czerwca 2022 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktycznych

 

 

24 czerwca 2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24,25,26 maja 2022 r. (egzaminy ósmoklasistów – dla pozostałych klas szkoły podstawowej to dni wolne od zajęć dydaktycznych, szkoła branżowa realizuje zajęcia bez zmian)

17 czerwca 2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uzgodnione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego