Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
Zakończenie I półrocza9 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe15 – 28 stycznia 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin zawodowy – sesja ZIMA

 

 

Dodatkowy termin

Część pisemna: 10-15 stycznia 2024 r.

Część praktyczna: 9 stycznia 2024 r.

 

Część pisemna: 29 stycznia 2024 r.

Część praktyczna: 30 stycznia 2024 r.

 

 

Egzamin ósmoklasisty

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

dodatkowy termin egzaminów

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniów szkoły branżowej – sesja LATO 2024:

– etap pisemny

dodatkowy termin egzaminów pisemnych

 

– etap praktyczny

dodatkowy termin egzaminów praktycznych

 

 

 

 

4-10 czerwca 2024 r.

27 czerwca 2024 r.

 

3-19 czerwca 2024 r.

28 czerwca 2024 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktycznych

 

 

21 czerwca 2024 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

2 maja 2024 r.

14,15,16 maja 2024 r. (egzaminy ósmoklasistów – dla pozostałych klas szkoły podstawowej to dni wolne od zajęć dydaktycznych, szkoła branżowa realizuje zajęcia bez zmian)

28-29 maja 2024 r. (Mistrzostwa)

31 maja 2024 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uzgodnione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Skip to content