Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.
Zakończenie I półrocza17 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe13 lutego – 26 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin zawodowy – sesja ZIMA 

Część pisemna: 10-14 stycznia 2023 r.

 

Część praktyczna: 9 stycznia 2023 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

dodatkowy termin egzaminów

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniów szkoły branżowej – sesja LATO 2023:

– etap pisemny

dodatkowy termin egzaminów pisemnych

 

– etap praktyczny

dodatkowy termin egzaminów praktycznych

 

 2-7 czerwca 2023 r.

28 czerwca 2023 r.

 

1-18 czerwca 2023 r.

29 czerwca 2023 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktycznych

 

 

23 czerwca 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

23,24,25 maja 2023 r. (egzaminy ósmoklasistów – dla pozostałych klas szkoły podstawowej to dni wolne od zajęć dydaktycznych, szkoła branżowa realizuje zajęcia bez zmian)

1-2 czerwca 2023 r. (Mistrzostwa)

9 czerwca 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uzgodnione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Skip to content