Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2021/2022 do Młodzieżowego Ośrodka socjoterapii przyjmowani będą chłopcy do 6, 7 oraz 8 klasy Szkoły Podstawowej oraz do I klasy Branżowej Szkoły I go stopnia na kierunku mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły Podstawowej oraz Branżowej Szkoły I go stopnia na wszystkie kierunki, rozpocznie się czwartego kwietnia 2022 roku.

Do naszego Ośrodka przyjmowani są tylko chłopcy w normie intelektualnej, głównie z terenu Warszawy i okolic, na prośbę rodziców. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są również osoby z innych części Polski.

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia chłopca do MOS nr 7
w Warszawie jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z pedagogiem/psychologiem oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, na którym zawsze znajdują się aktualne informacje dotyczące rekrutacji, oraz kontaktowania się za pomocą Messengera. https://www.facebook.com/MOSNr7/

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 516 98 25, lub poprzez
e-mail: pedagog@mos7.edu.pl, w celu umówienia terminu rozmowy
i uzyskania informacji o wolnych miejscach w poszczególnych klasach.

Dokumenty do pobrania 

Skip to content