Program rządowy „Dobry Start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi, rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych czy odzieży na nowy rok szkolny. Ta kwota ma pomóc w dobrym starcie młodzieży i dzieciom uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7 roku życia do zakończenia zajęć.

300 zł na dziecko w programie Dobry Start może otrzymać:
– rodzic,
– opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
– opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
– osoba ucząca się (pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową).

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Wniosek „Dobry Start można składać online od 1 lipca, natomiast od 1 sierpnia można składać papierowe wnioski w stosownych urzędach.

Program rządowy „Dobry Start” (Pobierz)

Skip to content