„Samorząd uczniowski”

W naszym ośrodku działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie naszych szkół. Jest to ważny organ naszego ośrodka, który daje wychowankom realną możliwość uczestniczenia w życiu placówki i wpływ na jej funkcjonowanie. Szczegółowe zasady związane z działalnością samorządu uczniowskiego określone są w regulaminie samorządu.
Na początku każdego roku szkolnego odbywają się w naszym ośrodku wybory do samorządu uczniowskiego, a kandydatami są przewodniczący samorządów klasowych poszczególnych klas. W trakcie kampanii wyborczej społeczność szkolna ma okazję dowiedzieć się, co poszczególni kandydaci mają do zaproponowania.
W wyniku głosowania wyłoniona zostaje reprezentacja samorządu, która działa w imieniu kolegów i reprezentuje ich interesy.

Skip to content