Kadra

Kadra pedagogiczna naszego ośrodka to wykwalifikowani pracownicy, dbający przede wszystkim o właściwy rozwój i dobro każdego z podopiecznych. Głównym celem naszej pracy jest rozbudzanie w młodych ludziach ciekawości świata, rozwijanie ich pasji i zainteresowań oraz stymulowanie do samorozwoju. Staramy się stosować urozmaicone strategie nauczania i wychowania, zachęcamy do kreatywności i rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu. Dążymy też do systematycznej współpracy i współdziałania z rodzicami, a także wspólnego opracowywania strategii wychowania ich dzieci.

Dyrektor – p. Gorczyca Krzysztof
Wicedyrektor – p. Stanisławski Mariusz
Kierownik internatu – p. Bachura Kamil

Nauczyciele:

p. Ambroziak Anna
p. Choromańska Małgorzata
p. Dąbek Andrzej
ks. Olgierd Filipowicz
p. Kaczmarczyk Jolanta
p. Bystrzycki Oskar
p. Koc Karolina
p. Kołaczyk Jolanta
p. Kukier Renata
p. Shnyrko Halina
p. Piotrowski Łukasz
p. Rębowski Sebastian
p. Stępniak Mariusz
p. Pruszczyńska Marta
p. Ligenza Andrzej

p. Gajda Słąwomir
p. Guźniczak Szymon

 

Wychowawcy internatu:

p. Bachura Kamil

p. Dąbek Andrzej

p. Grabowski Robert

p. Guźniczak Szymon

p. Kochel Aneta

p. Kolo Aleksandra

p. Malarz Krzysztof

p. Wojtczyk Łukasz

p. Adach Izabela

p. Sadolewski Hubert

p. Wilczak Agnieszka

p. Lisowski Tomasz

p. Pieczykolan Krzysztof

p. Dziełak Aleksandra

p. Wojdyna Michał

Specjaliści:

p. Knot Ewa: pedagog
p. Agnieszka Borzym – Kurzela: pedagog
p. Ziółkowska Justyna: psycholog
p. Biernacka Karolina: socjoterapia; wychowawca klasy I branżowej – mechanik
p. Nowak Beata Maria: terapia pedagogiczna

Zakres obowiązków Pedagoga w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7
Zakres obowiązków Psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7
Zakres obowiązków Terapeuty pedagogicznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7

Skip to content