Kadra

Kadra pedagogiczna naszego ośrodka to wykwalifikowani pracownicy, dbający przede wszystkim o właściwy rozwój i dobro każdego z podopiecznych. Głównym celem naszej pracy jest rozbudzanie w młodych ludziach ciekawości świata, rozwijanie ich pasji i zainteresowań oraz stymulowanie do samorozwoju. Staramy się stosować urozmaicone strategie nauczania i wychowania, zachęcamy do kreatywności i rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu. Dążymy też do systematycznej współpracy i współdziałania z rodzicami, a także wspólnego opracowywania strategii wychowania ich dzieci.

Dyrektor – p. Robert Lisewski
osoba zastępująca dyrektora – p. Krzysztof Gorczyca
Kierownik internatu – p. Mariusz Stanisławski

Nauczyciele:

p. Ambroziak Anna
p. Choromańska Małgorzata
p. Dąbek Andrzej
p. Dybiec Marek
ks. Dariusz Rejmuza
p. Kaczmarczyk Jolanta
p. Bystrzycki Oskar
p. Koc Karolina
p. Kołaczyk Jolanta
p. Kukier Renata
p. Markowska Anna
p. Piotrowski Łukasz
p. Powierża Emil: historia
p. Rębowski Sebastian
p. Stępniak Mariusz
p. Pruszczyńska Marta
p. Ligenza Andrzej
p. Guźniczak Szymon

 

Wychowawcy internatu:

p. Bachura Kamil

p. Dąbek Andrzej

p. Grabowski Robert

p. Guźniczak Szymon

p. Kochel Aneta

p. Kolo Aleksandra

p. Malarz Krzysztof

p. Nowak Monika

p. Gajda Sławomir

p. Adach Izabela

p. Sadolewski Hubert

p. Wilczak Agnieszka

p. Lisowski Tomasz

p. Pieczykolan Krzysztof

p. Domagała Patryk

Specjaliści:

p. Knot Ewa: pedagog
p. Agnieszka Borzym – Kurzela: pedagog
p. Hladki Barbara: psycholog
p. Goliński Mikołaj: psycholog
p. Biernacka Karolina: socjoterapia; wychowawca klasy II branżowej – telekomunikacja
p. Nowak Beata Maria: terapia pedagogiczna

Zakres obowiązków Pedagoga w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7
Zakres obowiązków Psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7
Zakres obowiązków Terapeuty pedagogicznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7