Kadra

Kadra pedagogiczna naszego ośrodka to wykwalifikowani pracownicy, dbający przede wszystkim o właściwy rozwój i dobro każdego z podopiecznych. Głównym celem naszej pracy jest rozbudzanie w młodych ludziach ciekawości świata, rozwijanie ich pasji i zainteresowań oraz stymulowanie do samorozwoju. Staramy się stosować urozmaicone strategie nauczania i wychowania, zachęcamy do kreatywności i rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu. Dążymy też do systematycznej współpracy i współdziałania z rodzicami, a także wspólnego opracowywania strategii wychowania ich dzieci.

Dyrektor – p. Robert Lisewski
osoba zastępująca dyrektora – p. Krzysztof Gorczyca
Kierownik internatu – p. Mariusz Stanisławski

Nauczyciele:

p. Ambroziak Anna: biologia, chemia, przyroda; wychowawca klasy VII b
p. Choromańska Małgorzata: muzyka, plastyka, technika
p. Dąbek Andrzej: wychowanie fizyczne; wychowawca klasy VII a
p. Dybiec Marek: przedmioty zawodowe na kierunku „monter sieci telekomunikacyjnych”
ks. Dariusz Rejmuza: religia
p. Kaczmarczyk Jolanta: język polski; wychowawca klasy II branżowej – telekomunikacja
p. Kania Łukasz: przedmioty zawodowe na kierunku „kucharz”
p. Koc Karolina: język angielski; wychowawca klasy VIII a
p. Kołaczyk Jolanta: biblioteka
p. Kukier Renata: wychowanie do życia w rodzinie, podstawy przedsiębiorczości, fizyka, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy VIII b
p. Markowska Anna: język rosyjski
p. Piotrowski Łukasz: geografia, wiedza o społeczeństwie
p. Powierża Emil: historia
p. Rębowski Sebastian: wychowanie fizyczne; wychowawca klasy II branżowej – mechanik
p. Stępniak Mariusz: matematyka
p. Pruszczyńska Marta: język polski, wychowawca klasy VI a
p. Stanisławski Mariusz: informatyka
p.: przedmioty zawodowe na kierunku „mechanik samochodowy”
p. Guźniczak Szymon: matematyka; wychowawca klasy I branżowej po gimnazjum

 

Wychowawcy internatu:

p. Bachura Kamil

p. Biernacka Karolina

p. Bystrzycki Oskar

p. Dąbek Andrzej

p. Grabowski Robert

p. Guźniczak Szymon

p. Heba Rafał

p. Kochel Aneta

p. Kolo Aleksandra

p. Kulka Agnieszka

p. Malarz Krzysztof

p. Nowak Monika

p. Olczak Rober

p.Gajda Sławomir

p.Adach Izabela

p. Sadolewski Hubert

p. Wilczak Agnieszka

Specjaliści:

p. Knot Ewa: pedagog
p. Agnieszka Borzym – Kurzela: pedagog
p. Jakubowski Mariusz: psycholog
p. Goliński Mikołaj: psycholog
p. Biernacka Karolina: socjoterapia
p. Nowak Beata Maria: terapia pedagogiczna

Zakres obowiązków Pedagoga w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7
Zakres obowiązków Psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7
Zakres obowiązków Terapeuty pedagogicznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7