Harmonogram zebrań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI
w roku szkolnym 2018/2019

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w drugim półroczu zostały zmienione terminy spotkań z rodzicami. Obowiązuje poniższy harmonogram:

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

22.03.2019 (piątek) – godz. 17.00

– analiza bieżącej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej

10.05. 2019 (piątek) – godz. 17.00

– przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2018/2019 i ocenie z zachowania,

– analiza zagrożeń oceną niedostateczną i naganną z zachowania oraz sposobami ich poprawy

21-23.05.2019 – zespoły wychowawcze

– omówienie efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym i sytuacji szkolnej uczniów na koniec roku szkolnego

11.06.2019 (piątek) – godz. 17.00

– przekazanie informacji o ocenach na koniec roku szkolnego 2018/2019 i ocenie zachowania,

– podsumowanie funkcjonowania wychowanka w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram nie uwzględnia terminów spotkań z rodzicami w ramach dni otwartych wynikających z bieżących potrzeb działalności ośrodka.

Zapraszamy rodziców/opiekunów do systematycznych kontaktów indywidualnych z wychowawcami klas i grup internatu.