Kalendarz roku szkolnego

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
 • Zakończenie I półrocza: 12 stycznia 2018 r.
 • Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2018 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  • część humanistyczna: 18 kwietnia 2018 r. (środa)
  • część matematyczno-przyrodnicza: 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
  • część z języka obcego nowożytnego: 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
   Dodatkowy termin egzaminów:
  • część humanistyczna: 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
  • część matematyczno-przyrodnicza: 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
  • część z języka obcego nowożytnego: 6 czerwca 2018 r. (środa)
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniów zasadniczej szkoły zawodowej:
  • etap pisemny: 19 czerwca 2018 r. (wtorek)
  • etap praktyczny: 22 czerwca – 4 lipca 2018 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2018 r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych::
  • 2 listopada 2016 r.
  • 2 stycznia 2018 r.
  • 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. (egzaminy gimnazjalne klas III – dni wolne od zajęć dla klasy VII i II gimnazjum)
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.
  • 1 czerwca 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uzgodnione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.