Kalendarz roku szkolnego

  • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
  • Zakończenie I półrocza: 12 stycznia 2018 r.
  • Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2018 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
  • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
    • część humanistyczna: 18 kwietnia 2018 r. (środa)
    • część matematyczno-przyrodnicza: 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
    • część z języka obcego nowożytnego: 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
      Dodatkowy termin egzaminów:
    • część humanistyczna: 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
    • część matematyczno-przyrodnicza: 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
    • część z języka obcego nowożytnego: 6 czerwca 2018 r. (środa)
  • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniów zasadniczej szkoły zawodowej:
    • etap pisemny: 19 czerwca 2018 r. (wtorek)
    • etap praktyczny: 22 czerwca – 4 lipca 2018 r.
  • Zakończenie zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2018 r.
  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych::
    • 2 listopada 2016 r.
    • 2 stycznia 2018 r.
    • 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. (egzaminy gimnazjalne klas III – dni wolne od zajęć dla klasy VII i II gimnazjum)
    • 2 maja 2018 r.
    • 4 maja 2018 r.
    • 1 czerwca 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uzgodnione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.