Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r
Zakończenie I półrocza 25 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

 

dodatkowy termin egzaminów

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

 

 

10 kwietnia 2019 r. (środa)

11 kwietnia 2019 r. (czwartek))

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 

 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

4 czerwca 2019 r. (wtorek)

5 czerwca 2019 r. (środa)

Egzamin ósmoklasisty

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

 

dodatkowy termin egzaminów

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

17 kwietnia 2019 r. (środa)

 

 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

4 czerwca 2019 r. (wtorek)

5 czerwca 2019 r. (środa)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniów szkoły branżowej:

– etap pisemny

– etap praktyczny

 

 

18 czerwca 2019 r. (wtorek)

21 czerwca – 4 lipca 2019 r.

 

 

Zakończenie zajęć dydaktycznych

 

 

21 czerwca 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

2 listopada 2018 r.

10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. (egzaminy gimnazjalne – dla pozostałych klas to dni wolne od zajęć dydaktycznych)

15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. (egzaminy ósmoklasistów – dla pozostałych klas to dni wolne od zajęć dydaktycznych)

2 maja 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uzgodnione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego