Branżowa Szkoła I-go Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 63

Zgodnie z założeniami reformy, od roku szkolnego 2017/2018, szkoła zawodowa będzie przekształcać się w szkołę branżową I stopnia. Rekrutacja na przyszły rok szkolny będzie dotyczyła klasy I, klasa II będzie kontynuacją „starej” podstawy programowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, a jednocześnie zainteresowaniom kandydatów, planujemy uruchomić w nowym roku szkolnym jeszcze dwa kierunki kształcenia: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Kierunek telekomunikacyjny realizowany będzie przy współpracy z uznaną w kraju firmą „Teltech”, projektującą nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne i teleinformatyczne na obszarze całego kraju, będącą jednocześnie partnerem „Orange Polska”.

Dołożymy wszelkich starań, aby uczniowie naszej szkoły zawodowej zdobyli kwalifikacje i umiejętności umożliwiające zatrudnienie w zawodzie lub będące solidną podstawą kształcenia na dalszym etapie edukacji.