Samorząd szkolny

9 października odbyły się w naszym ośrodku wybory do samorządu uczniowskiego. Kandydatami byli przewodniczący samorządów klasowych poszczególnych klas, łącznie 8 osób.
W trakcie kampanii wyborczej społeczność szkolna miała okazję dowiedzieć się, co poszczególni kandydaci mają do zaproponowania.
W wyniku głosowania wyłoniony został skład samorządu: przewodniczącym został Maciej Monica z klasy 2 Zasadniczej Szkoły Zawodowej, jego zastępcą zaś Bartłomiej Jankiewicz, uczeń klasy 1 Szkoły Branżowej .
Zwycięzcom życzymy powodzenia i liczymy na wiele nowych pomysłów i zmian.