Szkoła Podstawowa Nr 348 z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa Nr 348 realizuje nauczanie od klasy VI. W roku szkolnym 2018/2019 w strukturach Szkoły Podstawowej Nr 348 funkcjonuje ostatni oddział gimnazjum, realizujące dotychczasową podstawę programową.
Wszystkim uczniom oferujemy pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych poprzez indywidualizację i dostosowanie sposobów nauczania do potrzeb i możliwości wychowanków.
Prowadzimy lekcje z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania i pomocy audiowizualnych. Przybliżamy wiedzę poprzez ciekawe projekty edukacyjne i wychowawcze we współpracy z wspierającymi nas instytucjami zewnętrznymi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w zakładce „Realizowane projekty”.