Szkoła Podstawowa Nr 348 z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa Nr 348 wznawia swoją działalność od roku szkolnego 2017/2018 w efekcie przeprowadzonej reformy. Zapraszamy kandydatów do klasy VII, w której realizowana będzie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Od kolejnego roku szkolnego program nauczania kontynuowany będzie w klasie VIII, będącej ostatnim etapem w nowej strukturze szkoły podstawowej. W strukturach Szkoły Podstawowej Nr 348 funkcjonują klasy: II i III gimnazjum, realizujące dotychczasową podstawę programową.

Wszystkim uczniom oferujemy pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych poprzez indywidualizację i dostosowanie sposobów nauczania do potrzeb i możliwości wychowanków.

Prowadzimy lekcje z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania i pomocy audiowizualnych. Przybliżamy wiedzę poprzez ciekawe projekty edukacyjne i wychowawcze we współpracy z wspierającymi nas instytucjami zewnętrznymi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w zakładce „Realizowane projekty”.