Szkoła Podstawowa Nr 348

Szkoła Podstawowa Nr 348 wznawia swoją działalność od roku szkolnego 2017/2018 w efekcie przeprowadzonej reformy. Zapraszamy kandydatów do klasy VI i VII, w których realizowana będzie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla wymienionych klas szkoły podstawowej. Od kolejnego roku szkolnego program nauczania kontynuowany będzie w klasie VIII, będącej ostatnim etapem w nowej strukturze szkoły podstawowej.