Bieżące informacje


Warszawa 30.03.2020 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 • – w pliku w edytorze tekstów;
 • – na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • – korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • – na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Warszawa 27.03.2020 r.

Grafik pracy nauczycieli i specjalistów MOS Nr 7 

Grafik pracy nauczycieli (pobierz)

Grafik pracy specjalistów (pobierz) 


Warszawa 26.03.2020 r.

Komunikaty Mazowieckiej Policji do rodziców i uczniów (pobierz PDF)


Warszawa 26.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy informacje dotyczące dodatkowej organizacji uwzględniające nauczanie na odległość. Jesteśmy świadomi ograniczeń wynikających z obecnej sytuacji dlatego też staraliśmy się zorganizować to w sposób jak najbardziej przystępny dla Państwa, w szczególności dla naszych podopiecznych. Proszę pamiętać, że jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nauczyciele, specjaliści będą dostępni w formie on-line oraz telefonicznie zgodnie z zamieszczonymi grafikami. Zachęcamy do kontaktu, konsultacji nie tylko w sprawach edukacyjnych, ale również wychowawczych, opiekuńczych.

Życzę wszystkim Państwu oraz naszym podopiecznym spokoju, cierpliwości i zdrowia ,

Z wyrazami szacunku,

Wicedyrektor MOS 7

Krzysztof Gorczyca

Informacja dla rodziców (pobierz PDF)


Warszawa 20.03.2020 r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Gdybyście:

 • potrzebowali wsparcia indywidualnego psychologicznego dla siebie;
 • chcielibyście porozmawiać o swoich dzieciach, trudnościach jakie macie Państwo w związku z zaistniałą sytuacją;
 • gdyby wasze dzieci chciały porozmawiać.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego tel. 22 516 98 25, poniedziałek od 10.00 do 12.00

Będziemy razem szukali rozwiązań.

Katarzyna Dąbrowska


Warszawa 20.03.2020 r.

Poniedziałek: 10.00 – 12.00 dyżur telefoniczny psychologa, tel. 22 516 98 29.


Warszawa 20.03.2020 r.

Jak wykorzystać czas spędzany z dzieckiem – specjaliści MOS Nr 7 dla rodziców część II

Co robić jeśli dziecko chce spotkać się ze znajomymi (pobierz pdf)

Jak rozmawiać z dzieckiem aby nas słuchało (pobierz pdf)

Ucze, dbam, rozmawiam (pobierz pdf)


Warszawa 18.03.2020 r.

Jak wykorzystać czas spędzany z dzieckiem – specjaliści MOS Nr 7 dla rodziców część I 

Drodzy Rodzice,

sytuacja panująca w kraju stawia przed nami wiele dodatkowych wyzwań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, specjaliści MOS Nr 7, chcąc towarzyszyć Państwu w tym trudnym okresie, przygotowują krótkie, ale bardzo przydatne informacje, wskazówki, które możecie Państwo wykorzystać w prowadzonym przez Was procesie wychowawczym. Zachęcamy do lektury publikowanych na naszej stronie materiałów. Proszę pamiętać, że cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Specjaliści MOS Nr 7

Dbanie o komfort psychiczny dziecka (pobierz pdf)

Jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniu (pobierz pdf)

Obserwowanie dziecka i reagowanie na niepokojące objawy (pobierz pdf)


Warszawa 18.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Ministra obrony narodowej z dnia 12 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że kwalifikacja wojskowa została zakończona.

UWAGA!
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 R.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. kwalifikacja wojskowa trwa do dnia 13 marca 2020 r. W tym dniu zakończą działanie powiatowe komisje lekarskie na terenie całego kraju.
Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. lub z różnych przyczyn przełożyły termin stawiennictwa NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.


ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH DLA UCZNIÓW KLASY 8

Na stronie www.cke.gov.pl w zakładce ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH zostały zamieszczone ćwiczenia przygotowujące do zbliżających się egzaminów. Dostępne są również ćwiczenia, testy. Wszystkich uczniów zachęcamy do skorzystania z tych materiałów.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

 

Grono Pedagogiczne MOS 7


Materiały do opracowania dla uczniów pozostających pod opieką rodziców:

Materiały dla klasy 6 (pdf)

Materiały dla klasy 7 (pdf)

Materiały dla klasy 8 (pdf)

Materiały dla klasy I Br (pdf)

Materiały dla klasy II Br (pdf)


Ogłoszenie – godziny pracy sekretariatu


Komunikaty MKO dla rodziców/opiekunów i uczniów

MKO – pismo dla uczniów (pobierz pdf)

MKO – pismo dla rodiców / opiekunów prawnych (pobierz pdf)


INFORMACJA DLA RODZICÓW PODOPIECZNYCH MŁODZIEŻOWOEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 7

http://mos7.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/info-dla-rodzicow.pdf (POBIERZ PDF)


Aktualizacja informacji dot. zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

http://mos7.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zaktualizowana-informacja-dot.-zawieszenia-zaj-w-przedszkolach-szkoach-i-placwkach-1.pdf (pobierz PDF)


Informacja MEN – zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  (pobierz pilk pdf)