Bieżące informacje


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mos7wp/wp-content/plugins/user-specific-content/User-Specific-Content.php on line 373

Warszawa, 25 maja 2020 roku

Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice,
W związku z nowymi wytycznymi pragnę poinformować, że od dnia 25 maja 2020 roku w szkołach przy MOS Nr 7 organizowane są konsultacje.
Od dnia 25 maja 2020 roku rozpoczynają się konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, a od 1 czerwca 2020 roku już dla wszystkich naszych uczniów.
Szczegółowy harmonogram konsultacji oraz dyżurów on-line znajduje się w załączeniu wiadomości.
Chciałbym przypomnieć, że nadal pozostajemy do Państwa dyspozycji, wsparcia w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, edukacyjnym. Nasz internat jest otwarty, a nasi podopieczni mogą w nim przebywać od niedzielnego popołudnia do piątku.
W przypadku chęci korzystania z konsultacji, pobytu w internacie bardzo proszę o wypełnienie odpowiednich dokumentów, które są dołączone do niniejszej wiadomości:
– dla uczniów pełnoletnich korzystających z konsultacji (deklaracja oraz oświadczenie)
– pozostali uczniowie (deklaracja i oświadczenie rodzica/opiekuna)
– deklaracja pobytu w internacie (deklaracja oraz oświadczenia)
W przypadku wyboru którejkolwiek z form pobytu ucznia/podopiecznego na terenie MOS Nr 7 bardzo proszę o wypełnienie oświadczenia dotyczącego, między innymi, mierzenie temperatury podczas pobytu na terenie MOS Nr 7.
Druki deklaracji, oświadczenia po wypełnieniu należy podpisać, następnie zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy: k.gorczyca@mos7.edu.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole.
W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa.
Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Informuję także, że dla uczniów nie korzystających z konsultacji proces dydaktyczny nadal prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z konsultacji czy pobytu
w internacie w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
W zajęciach/placówce nie mogą uczestniczyć/przebywać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

Dyrekcja MOS Nr 7

Wicedyrektor
Krzysztof Gorczyca


Warszawa 25.05.2020 r.

 

Deklaracje i oświadczenia (pobierz)

Grafik nauczycieli w MOS 7 od 01.06 (pobierz)

Grafik nauczycieli w MOS 7 od 25.05 (pobierz)

GRAFIK SPECJALISTÓW – aktualizacja 25.05 (pobierz)

Procedura działania biblioteki (pobierz)

Procedury Covid (pobierz)

Procedury opieki nad dziećmi (pobierz)

Procedury przepływ informacji COVID (pobierz)


Warszawa 25.05.2020 r.

Szanowni Uczniowie i Rodzice,
od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej, a ich celem jest usystematyzowanie materiału przed egzaminami sprawdzającymi ich wiedzę.
Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stanowią one okazję do wyjaśnienia trudnych kwestii powstałych w czasie zdalnego nauczania, a przede wszystkim mają umożliwić uczniom poprawę oceny przewidzianej na zakończenie roku szkolnego. Konsultacje będą odbywać się na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w specjalnie wyznaczonych salach lekcyjnych z zachowaniem wszelkich wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły. Prosimy rodziców o motywowanie uczniów do korzystania z konsultacji, a uczniów o zachowanie wszelkich środków ostrożności w czasie pobytu w szkole: dezynfekcję rąk przed wejściem do szkoły, zachowania odpowiedniego dystansu min.1,5 m między uczniami i stanowiskami nauki, stosowania zasad higieny podczas pobytu w szkole.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, prosimy o wcześniejszy kontakt z nauczycielami i umawianie się na zajęcia zgodnie z harmonogramem konsultacji zamieszczonym na stronie internetowej ośrodka. Prosimy również o informację, jeśli uczeń nie będzie mógł przybyć na umówioną konsultację. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Zapraszamy i czekamy na uczniów!


Warszawa 15.04.2020 r.

Rekomendacje dla rodziców z zakresu terapii pedagogicznej 

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice,

W tych trudnym dla nas wszystkim czasie zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie wykonywania przez Państwa dzieci ćwiczeń z zakresu terapii pedagogicznej.

BARDZO PROSZĘ O TO, BY DZIECIWYKONYWAŁY GODZINNĄ PRACĘ NAD ZADANIAMI OPRACOWANYMI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, PRZYNAJMNIEJ RAZ – DWA RAZY W TYGODNIU.

WYKONYWANIE ZADAŃ (instrukcja):

Wszystkie pliki z zadaniami mają instrukcję wykonania zamieszczoną w górnej części zadania.

1)W plikach utworzonych w formacje PDFnależy odnaleźć w prawej górnej części obrazu napis „Dodaj notatki”. Następnie należy na niego kliknąć i wówczas uruchamiana jest możliwość rysowania kursorem, zakreślania figur, łączenia wyrazów i dokonywania innych czynności umożliwiających wykonanie zadania.

2)W plikach w innym formacienależy odnaleźć w prawej górnej części obrazu napis „Edytuj i utwórz”. Następnie należy na niego kliknąć, a po rozwinięciu opcji, kliknąć na napis „Rysuj”, co uruchamia możliwość rysowania kursorem, zakreślania figur, łączenia wyrazów i dokonywania innych czynności umożliwiających wykonanie zadania.

ZWRACAM SIĘ RÓWNIEŻ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O DOPILNOWANIE, BY PAŃSTWA DZIECI POŚWIĘCAŁY CHOCIAŻ GODZINĘ DZIENNIE NA:

a) czytanie rozdziałów książek lub krótkich opowiadań wjednej z poniższych form:
– czytanie głośne lub ciche;
– czytanie ciche z dodatkową opcją głośnego opowiedzenia Państwu lub innym członkom rodziny o tym, co zostało przeczytane;
– czytanie ciche z dodatkową opcją opisania (w formie opowiadania) tego, co zostało przeczytane;
– czytanie głośne lub ciche z dodatkową opcją narysowania tego, co zostało przeczytane;
– czytanie głośne fragmentów książki lub opowiadania na zmianę z innymi członkami rodziny.
b) wspólne z rodzicami i/lub pozostałymi członkami rodziny gry lub zabawy,między innymitakie jak:
– układanie puzzli;
– gra w szachy lub inne gry planszowe, np. w scrabble;
– gra w „Kalambury” – uczestnicy gry mają za zadanie odgadnąć hasła prezentowane przez drużynę przeciwną (w tej grze mogą brać udział minimum dwie osoby). Hasła mogą być przedstawiane za pomocą gestów, rysunków, scenek (oczywiście bez wydawania jakichkolwiek dźwięków). Zagadki dotyczą znanych przysłów, popularnych filmów lub piosenek;
– „Jaki to film?”– zabawa, która przypomina nieco kalambury, ale hasła w grze dotyczą wyłącznie filmów. Uczestnicy po kolei losują kartki z tytułem filmu, a następnie muszą zaprezentować tytuł danej produkcji bez użycia słów. Reszta stara się odgadnąć, o jaki film może chodzić.
-gra w „Państwa-miasta” – do gry potrzebne są kartki i długopisy. Zawodnicy muszą wypisać jak najwięcej rzeczy, roślin, zwierząt, państw, miast, które zaczynają się na konkretną literę. Zwycięża zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów;
– gra „Niezwykła historia” – gra towarzyska, podczas której każda z osób musi wymyśleć, a następnie opowiedzieć niesamowitą i tajemniczą historię. Punktem wyjścia opowieści jest przedmiot wcześniej przez nią wylosowany;
– gra „Napisz coś miłego” – każda z osób uczestniczących w grze otrzymuje kartki z imionami pozostałych uczestników. Poszczególnym graczom należy przypisać jak najwięcej cech i wyrażeń, które ich opisują;
– „Twister” – podczas gry,każdy z jej uczestników ma za zadanie umieścić dłoń oraz stopę na wylosowanej kartce w określonym kolorze. Zwycięża ta osoba, która najdłużej wytrzyma w trudnej, nieoczywistej pozycji.

Terapeuta pedagogiczny

 

Rekomendacje dla Rodziców Wychowanków MOS nr 7


Warszawa 06.04.2020 r.

Informacja dla rodziców uczniów z klasy 8

Szanowni Państwo przypominam, że jeśli chcielibyście aby Wasz syn po ukończeniu nauki w Szkole Podstawowej, kontynuował naukę w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 63 w MOS Nr 7, niezbędne będzie nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres szkoły ponadpodstawowej.
W celu uzyskania takiego orzeczenia, należy skontaktować się z p. Anną Pliszką z PPP Nr 16 w Warszawie i ustalić wszelkie szczegóły.
Dla Państwa wygody p. Anna Pliszka podała nr kontaktowy 790 69 84 58, pod którym będzie dla Państwa dostępna w następujących godzinach:
poniedziałek 12-16
wtorek 15-18
środa 10-13
czwartek 10-14
piątek 15-17.

Bardzo Państwa proszę o kontakt w najbliższym czasie i zarezerwowanie dogodnych terminów.


Warszawa 30.03.2020 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

  • – w pliku w edytorze tekstów;
  • – na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
  • – korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • – na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Warszawa 27.03.2020 r.

Grafik pracy nauczycieli i specjalistów MOS Nr 7 

Grafik pracy nauczycieli (pobierz)

Grafik pracy specjalistów (pobierz) 


Warszawa 26.03.2020 r.

Komunikaty Mazowieckiej Policji do rodziców i uczniów (pobierz PDF)


Warszawa 26.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy informacje dotyczące dodatkowej organizacji uwzględniające nauczanie na odległość. Jesteśmy świadomi ograniczeń wynikających z obecnej sytuacji dlatego też staraliśmy się zorganizować to w sposób jak najbardziej przystępny dla Państwa, w szczególności dla naszych podopiecznych. Proszę pamiętać, że jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nauczyciele, specjaliści będą dostępni w formie on-line oraz telefonicznie zgodnie z zamieszczonymi grafikami. Zachęcamy do kontaktu, konsultacji nie tylko w sprawach edukacyjnych, ale również wychowawczych, opiekuńczych.

Życzę wszystkim Państwu oraz naszym podopiecznym spokoju, cierpliwości i zdrowia ,

Z wyrazami szacunku,

Wicedyrektor MOS 7

Krzysztof Gorczyca

Informacja dla rodziców (pobierz PDF)


Warszawa 20.03.2020 r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Gdybyście:

 • potrzebowali wsparcia indywidualnego psychologicznego dla siebie;
 • chcielibyście porozmawiać o swoich dzieciach, trudnościach jakie macie Państwo w związku z zaistniałą sytuacją;
 • gdyby wasze dzieci chciały porozmawiać.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego tel. 22 516 98 25, poniedziałek od 10.00 do 12.00

Będziemy razem szukali rozwiązań.

Katarzyna Dąbrowska


Warszawa 20.03.2020 r.

Poniedziałek: 10.00 – 12.00 dyżur telefoniczny psychologa, tel. 22 516 98 29.


Warszawa 20.03.2020 r.

Jak wykorzystać czas spędzany z dzieckiem – specjaliści MOS Nr 7 dla rodziców część II

Co robić jeśli dziecko chce spotkać się ze znajomymi (pobierz pdf)

Jak rozmawiać z dzieckiem aby nas słuchało (pobierz pdf)

Ucze, dbam, rozmawiam (pobierz pdf)


Warszawa 18.03.2020 r.

Jak wykorzystać czas spędzany z dzieckiem – specjaliści MOS Nr 7 dla rodziców część I 

Drodzy Rodzice,

sytuacja panująca w kraju stawia przed nami wiele dodatkowych wyzwań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, specjaliści MOS Nr 7, chcąc towarzyszyć Państwu w tym trudnym okresie, przygotowują krótkie, ale bardzo przydatne informacje, wskazówki, które możecie Państwo wykorzystać w prowadzonym przez Was procesie wychowawczym. Zachęcamy do lektury publikowanych na naszej stronie materiałów. Proszę pamiętać, że cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Specjaliści MOS Nr 7

Dbanie o komfort psychiczny dziecka (pobierz pdf)

Jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniu (pobierz pdf)

Obserwowanie dziecka i reagowanie na niepokojące objawy (pobierz pdf)


Warszawa 18.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Ministra obrony narodowej z dnia 12 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że kwalifikacja wojskowa została zakończona.

UWAGA!
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 R.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. kwalifikacja wojskowa trwa do dnia 13 marca 2020 r. W tym dniu zakończą działanie powiatowe komisje lekarskie na terenie całego kraju.
Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. lub z różnych przyczyn przełożyły termin stawiennictwa NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.


ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH DLA UCZNIÓW KLASY 8

Na stronie www.cke.gov.pl w zakładce ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH zostały zamieszczone ćwiczenia przygotowujące do zbliżających się egzaminów. Dostępne są również ćwiczenia, testy. Wszystkich uczniów zachęcamy do skorzystania z tych materiałów.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

 

Grono Pedagogiczne MOS 7


Materiały do opracowania dla uczniów pozostających pod opieką rodziców:

Materiały dla klasy 6 (pdf)

Materiały dla klasy 7 (pdf)

Materiały dla klasy 8 (pdf)

Materiały dla klasy I Br (pdf)

Materiały dla klasy II Br (pdf)


Ogłoszenie – godziny pracy sekretariatu


Komunikaty MKO dla rodziców/opiekunów i uczniów

MKO – pismo dla uczniów (pobierz pdf)

MKO – pismo dla rodiców / opiekunów prawnych (pobierz pdf)


INFORMACJA DLA RODZICÓW PODOPIECZNYCH MŁODZIEŻOWOEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 7

http://mos7.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/info-dla-rodzicow.pdf (POBIERZ PDF)


Aktualizacja informacji dot. zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

http://mos7.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zaktualizowana-informacja-dot.-zawieszenia-zaj-w-przedszkolach-szkoach-i-placwkach-1.pdf (pobierz PDF)


Informacja MEN – zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  (pobierz pilk pdf)