Debata Oksfordzka z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2022

30 marca 2022r. odbyła się w naszej szkole debata na wzór debaty
oksfordzkiej. Jej tytuł brzmiał „Internet – szansa czy zagrożenie?”.
Organizując ją, chcieliśmy uczcić Dzień Bezpiecznego Internetu, który
obchodzony jest 8 lutego. Z tej okazji nasza szkoła zgłosiła inicjatywę,
jaką było zorganizowanie tejże debaty. Była to pierwsza w historii Ośrodka
debata ale mamy nadzieję, że nie ostatnia. Ale po kolei…
Każda klasa miała za zadanie przygotować argumenty za i przeciw, czyli
pokazać jakie są szanse i zagrożenia płynące z korzystania z internetu.
Dodatkowo należało również przygotować wstęp i podsumowanie całej debaty. W
debacie wzięło udział po dwóch uczniów z klas. Uczestnicy losowali drużynę,
w której się znajdowali. Mieli 10 minut na uzgodnienie stanowisk, strategii
oraz kolejności występowania. Po przygotowaniu marszałek rozpoczął debatę,
przypominając krótko jej zasady. Następnie uczestnicy kolejno
zaprezentowali wstęp, argumenty popierające swoje stanowisko oraz
podsumowanie. Trzyosobowe jury oceniało debatę. Jurorzy brali pod uwagę nie
tylko wagę argumentów oraz przykłady użyte przez uczestników, ale także
sposób prezentacji, język oraz ubiór. Po podsumowaniu ocen, wyłoniono
zwycięzcę – drużynę stojącą na stanowisku, iż internet to niezawodne źródło
informacji, miejsce gdzie można znaleźć pomoc medyczną oraz platforma do
kontaktów towarzyskich.
Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i zaangażowani w debatę. Mamy
nadzieję, że przed nami kolejne debaty na równie interesujące tematy. Nie
możemy się doczekać!!
Zachęcamy do obejrzenia debaty na naszym YouTube!
Tekst: K.K

Może Ci się również spodoba

Skip to content