Informacje organizacyjne

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że nasza placówka w dalszym ciągu funkcjonuje
normalnie, w trybie stacjonarnym. Zapewniam Państwa, że dokładamy wszelkich
starań by zapewnić  najwyższy poziom bezpieczeństwa i edukacji naszym
podopiecznym.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1.       Od 26.10.2020 r. sekretariat Ośrodka będzie czynny od godziny 9:00
do godziny 14:30. W przypadku konieczności załatwienia spraw rekomendujemy
wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy z sekretariatem.
2.       W związku z wydanymi obostrzeniami chce poinformować, że od
przyszłego tygodnia młodzież samodzielnie będzie mogła opuścić placówkę
dopiero w piątek o godzinie 16:30. W przypadku odbioru przez
rodzica/opiekuna godzina odbioru będzie ustalana na podstawie
dotychczasowych zasad z wychowawcą klasy/grupy wychowawczej.
3.       Dla uczniów nieobecnych w placówce będą przygotowywane tzw. prace
domowe, które będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym – LIBRUS.
Rodzice/opiekunowie, którzy nie odebrali loginu/hasła proszeni są o kontakt
z p. Łukaszem Kanią – l.kania@mos7.edu.pl
Z wyrazami szacunku,
Wyznaczony do zastępowania
Dyrektora MOS 7
Krzysztof Gorczyca

Może Ci się również spodoba

Skip to content