Konkurs „Mój Przyszły Zawód”

 „Mój przyszły zawód” – konkurs na prezentację multimedialną

 

Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7.

Cele konkursu:

 • Poszerzanie wiedzy uczniów na temat przyszłego zawodu,
 • Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji o zawodach,
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

Regulamin konkursu:

 • Jedna osoba wykonuje tylko jedną prezentację,
 • Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać
  w przyszłości,
 • W prezentacji należy uwzględnić: specyfikę pracy w danym zawodzie, opis zawodu, przykładową ścieżkę edukacyjną i inne informacje/ciekawostki.

Kryteria oceny:

 • pomysłowość,
 • oryginalność.

Termin:

Zasady przyznawania nagród:

 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
 • Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy, przyznając nagrody.

 

Tekst: A.A.

Konkurs Mój przyszły zawód 1 1

Może Ci się również spodoba

Skip to content