Międzyszkolny konkurs poprawnej pisowni – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

GRZEGRZÓŁKA CZY GŻEGŻÓŁKA,
TOMORROW CZY TOMMOROW?
Międzyszkolny konkurs poprawnej pisowni – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych przy MOS i MOW w Warszawie.
Konkurs obejmuje treści z podstawy programowej języka polskiego i angielskiego dla klas IV-VIII,
w tym wymagania ogólne takie jak:
 * I. znajomość środków językowych
 * II. rozumienie wypowiedzi;
 * II.1 gramatyka języka polskiego.
 * II.4 kształcenie językowe – ortografia i interpunkcja
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych przy MOS i MOW w Warszawie.
Z każdej szkoły mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1 i 2) i odesłanie na wskazany przez organizatora adres w terminie do 03.02.2023r.
Wymienione dokumenty należy czytelnie podpisać i przesłać w postaci zdjęcia lub skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Koordynatorów Konkursu – k.koc@mos7.edu.pl <mailto:k.koc@mos7.edu.pl>  lub m.pruszczynska@mos7.edu.pl <mailto:m.pruszczynska@mos7.edu.pl>
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika i jego rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

Może Ci się również spodoba

Skip to content