MOS Osowska z tytułem „Szkoła z pomysłem”

Ogromnie się cieszymy, gdyż zostało nam przyznane Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” w kategorii szkoła z pomysłem na aktywność społeczną za projekt Gastro help.
„Szkoła z pomysłem” to samorządowy systemowy projekt, mający na celu jakościowy rozwój szkół, poprzez pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogą ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:
– Szkoła z pomysłem na uczenie,
– Szkoła z pomysłem na kulturę,
– Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
– Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
– Szkoła z pomysłem na…
Tekst: B.O.

Może Ci się również spodoba

Skip to content