Stacja Muzeum – zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa

W dniu 10 września 2018r. zwiedzaliśmy Muzeum Kolejnictwa. Muzeum to mieści się na terenie dawnego dworca w Warszawie przy ul. Towarowej, który funkcjonował w latach 1945-1965 jako Dworzec Główny Osobowy, natomiast całkowite zamknięcie dla ruchu pasażerskiego nastąpiło w 1997r.
Zbiory „Stacji Muzeum” (taką nazwę ma obecne muzeum) prezentowane są w czterech salach wystawowych o łącznej powierzchni 800m2 oraz na skansenie, który stanowi zewnętrzną ekspozycję. W salach na wystawach stałych prezentowane są: historia kolei na Ziemiach Polskich od 1845 do okresu obecnego, początki kolei na świecie oraz wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum. Oprócz informacji fotograficzno-tekstowej, związanej z tymi tematami, na ekspozycji można obejrzeć wiele modeli taboru kolejowego, sztandary pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty i wiele innych przedmiotów związanych z historią kolejnictwa. Oprócz wystaw stałych Muzeum organizuje także wystawy czasowe, najczęściej związane z wydarzeniami rocznicowymi na kolei, jak również o innej tematyce, np. obrazy oraz fotografie związane z funkcjonowaniem kolei.

Tekst: K.P.

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content