Wizyta w Centrum Weterana

Dnia 26.10.2017 r. – uczniowie i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr.7 dostali możliwość zapoznania się tradycją żołnierza polskiego, który wypełnia obowiązki mandatowe na misjach zagranicznych. Wycieczka odbyła się do Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Centrum Weterana ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Puławskiej 6a.
Nasi wychowankowie dowiedzieli się jaką rolę pełni Centrum Weterana.
– wsparcie i edukacji dzieci żołnierzy, którzy polegli na misjach zagranicznych
– kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego
– kształtowanie młodzieży w kierunku wychowania patriotycznego i obronnego
– kultywowanie pamięci i oddawanie czci dla poległych żołnierzy w misjach zagranicznych
– organizowanie spotkań w celu promowania wiedzy historycznej
– organizowanie treningów, warsztatów mających na celu zapoznanie się z zagrożeniami dzisiejszego świata

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych. Obowiązki Dyrektora Centrum Weterana pełni płk Leszek Stępień
Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i poza resortowymioraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu ma otwarty charakter naszej instytucji.
Istotną płaszczyzną działania Centrum jest realizacja zadań o charakterze edukacyjno-promocyjnym i popularyzatorskim. Poprzez różne formy działalności chcemy upowszechniać wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Nasi obywatele powinni mieć świadomość, dlaczego żołnierze pełniący służbę w misjach zasługują na szacunek i wsparcie.
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa pełni następujące zasadnicze funkcje:
• informacyjno-konsultacyjną;
• edukacyjno-promocyjną;
• pielęgnowania pamięci i tradycji.
Uczniowie i wychowankowie skorzystali ze zdobytej wiedzy uczestników misji zagranicznych. Dowiedzieli się gdzie polski żołnierz pełnił oraz obecnie pełni służbę poza granicami państwa. Dostali możliwość zwiedzania Sali tradycji gdzie zapoznali się z eksponatami przywiezionymi z misji zagranicznych. Dowiedzieli się czym dysponują dzisiejsi terroryści i z czego mogą wykonać ładunki (miny) wybuchowe, które ranią, szarpią bądź zabijają uczestników działań wojennych. Oglądali umundurowanie jednostek specjalnych, zobaczyli jak wyglądają kamizelki kuloodporne, czym i jaką bronią posługuje się żołnierz polski. Jak ważna jest współpraca połączonych sztabów, służb – od wojny cybernetycznej po służby wywiadowcze, zwiadowcze, jednostki szturmowe, piechotę i jednostki zmechanizowane włączając w to lotnictwo, marynarkę i zaopatrzenie.
Istotnym dopełnieniem wycieczki było zapaleni zniczy przed Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa oraz oddanie hołdu przed ścianą pamięci upamiętniającą wszystkich uczestników działań wykonujących obowiązki mandatowe w służbie Narodu Polskiego.

Tekst: M.S.

 

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content