Zajęcia terenowe

Zajęcia terenowe są jedną z najbardziej efektywnych form poznawania przyrody i kształcenia wielu ważnych kompetencji. Trudno wyobrazić sobie nauczane biologii bez zajęć poza budynkiem szkolnym, dlatego uczniowie systematycznie uczestniczyli w lekcjach biologii w parku, lesie oraz ogrodzie szkolnym. Zajęcia terenowe umożliwiły realizacje treści z zakresu ekologii i różnorodności organizmów. Chłopcy rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt występujące w danym miejscu. Dodatkowo dokarmiali ptaki zimą. Swoją wiedzę poszerzali z encyklopedii oraz atlasów. Zajęcia w terenie miały na celu rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, kształtowanie u nich właściwej postawy wobec przyrody i środowiska. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w takich lekcjach.

 

Tekst: A.A.

Może Ci się również spodoba

Skip to content