Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Szanowni Rodzice/Opiekunowie
W związku z wystąpieniem zakażenia SARS-CoV-2 u jednego z pracowników
pedagogicznych Dyrekcja MOS Nr 7 po decyzjach Państwowej Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz organu prowadzącego zawiesza
zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej Nr 348 i Szkole Branżowej I Stopnia
Nr 63 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7 w dniach od 09.12.2020
roku do 13.12.2020 roku.
W dniach 10 i 11.12.2020 roku zajęcia edukacyjne będą realizowane w formie
zdalnej (on-line). W tym czasie również nie będzie funkcjonował internat MOS
Nr 7.
Poniżej informacje organizacyjne:
1.       Zajęcia lekcyjne będą realizowane zgodnie z planem lekcji, który
jest dostępny w zakładce E-nauczanie oraz w Librusie. Godziny rozpoczęcia
lekcji będą zgodne z planem lekcji. Lekcje będą trwały około 30 min. Prace
domowe oraz inne materiały będą przekazywane za pośrednictwem dziennika
elektronicznego. W trakcie trwania zdalnego nauczania będzie sprawdzana
obecność. Zajęcia lekcyjne będą realizowane z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.
W przypadku braku dostępu do konta rodzica/ucznia bardzo proszę kontaktować
się z administratorami systemu Librus mailowo: l.kania@mos7.edu.pl
2.       Uczniowie, którzy mają ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego
mogą zwrócić się z prośbą o udostępnienie sprzętu z placówki
3.       W dniach 09.12. – 13.12.2020 internat MOS Nr 7 nie funkcjonuje.
4.       Podopieczni MOS Nr 7 wracają do Ośrodka w dniu 14.12.2020 roku do
godziny 7:40. Uczniowie, którzy realizują w tym dniu zajęcia praktyczne
proszeni są o przyjazd do placówki odpowiednio wcześniej.
5.       W czasie trwania zdalnego nauczania specjaliści MOS Nr 7
(psycholodzy, pedagodzy, terapeuta pedagogiczny) dostępni są do Państwa
dyspozycji zgodnie z pełnionymi dyżurami.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie, bardzo proszę o zwrócenie uwagi na stan zdrowia
swoich dzieci i w przypadku pojawienia się objawów chorobowych niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem i poinformować placówkę o wynikach
przeprowadzonej konsultacji.
Z wyrazami szacunku,
Wyznaczony do zastępowania
Dyrektora MOS 7
Krzysztof Gorczyca

Może Ci się również spodoba

Skip to content