Kadra

Kadra pedagogiczna naszego ośrodka to wykwalifikowani pracownicy, dbający przede wszystkim o właściwy rozwój i dobro każdego z podopiecznych. Głównym celem naszej pracy jest rozbudzanie w młodych ludziach ciekawości świata, rozwijanie ich pasji i zainteresowań oraz stymulowanie do samorozwoju. Staramy się stosować urozmaicone strategie nauczania i wychowania, zachęcamy do kreatywności i rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu. Dążymy też do systematycznej współpracy i współdziałania z rodzicami, a także wspólnego opracowywania strategii wychowania ich dzieci.

Dyrektor – p. Robert Lisewski
Wicedyrektor – p. Jolanta Kaczmarczyk
Kierownik internatu – p. Konrad Mińko

Nauczyciele:

 • p. Ambroziak Anna: biologia, chemia; wychowawca klasy VII a
 • ks. Barszczewski Marek: religia
 • p. Choromańska Małgorzata: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
 • p. Dąbek Andrzej: wychowanie fizyczne
 • p. Kania Łukasz: przedmioty zawodowe
 • p. Koc Karolina: język angielski; wychowawca klasy III b
 • p. Kołaczyk Jolanta: biblioteka
 • p. Kukier Renata: informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, podstawy przedsiębiorczości; wychowawca klasy III c
 • p. Markowska Anna: język rosyjski
 • p. Mielcuch Mirosława: język polski
 • p. Piotrowski Leszek: fizyka
 • p. Piotrowski Łukasz: geografia, wiedza o społeczeństwie
 • p. Powierża Emil: historia, wychowawca klasy I branżowej
 • p. Rębowski Sebastian: wychowanie fizyczne; wychowawca klasy II zawodowej
 • p. Stępniak Mariusz: matematyka, wychowawca klasy III a
 • p. Pruszczyńska Marta: język polski; wychowawca klasy II a

Wychowawcy internatu:

 • p. Abramczyk Katarzyna
 • p. Bachura Kamil
 • p. Bowtruczuk Adam
 • p. Dąbek Andrzej
 • p. Gorczyca Krzysztof
 • p. Heba Rafał
 • p. Kolo Aleksandra
 • p. Kulka Agnieszka
 • p. Malarz Sławomir Krzysztof
 • p. Mazanek Elżbieta
 • p. Miąsek Anna
 • p. Myśliwiec Dariusz
 • p. Nowak Monika
 • p. Olczak Robert
 • p. Pieczykolan Krzysztof
 • p. Piłkowski Robert
 • p. Sadolewski Hubert
 • p. Stanisławski Mariusz
 • p. Wilczak Agnieszka
 • p. Winiarczyk Kamil

Specjaliści:

 • p. Knot Ewa: pedagog
 • p. Marusiak Elżbieta: psycholog
 • p. Mikus Ewa: terapia uzależnień
 • p. Muszyńska Małgorzata: socjoterapia; wychowawca klasy II b
 • p. Nowak Beata Maria: terapia pedagogiczna

Zakres obowiązków Pedagoga w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7
Zakres obowiązków Psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7
Zakres obowiązków Terapeuty pedagogicznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7