Zamówienia publiczne

 

Warszawa 21.02.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP ŻARÓWEK LED

 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

1.Opis przedmiotu zamówienia.
– żarówki led 6-9 wat gwint E27 ilość 50 sztuk

2. Miejsce i termin składania oferty.
– ofertę cenową należy złożyć do dnia 15,03,2018 r. w siedzibie Zamawiającego lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23.


Warszawa 28.03.2018

OFERTY DOTYCZĄCE ZAKUPU ŻARÓWEK LED 

Oferty zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21,02,2018 r., dotyczące zakupu  żarówek led 6-9 wat gwint E27 ilość 50 sztuk.

Ofertę o numerze OO/02591/18/M, która wygrała przetarg z dnia 21.02.2018r., dotyczący zakupu żarówek LED, złożyła firma LEMAR Electric, która wyceniła zamówienie na kwotę 249,08 PLN brutto.Warszawa 26.02.2018

OGŁOSZENIE

Zgodnie z protokołem i jego zaleceniami z przeglądu i pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz sprawdzania głównego wyłącznika prądu ppoż. o numerze RAP-0167-2017, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 zleci:
1.Usunięcie usterek lamp lub modułów oświetlenia awaryjnego – pięć punktów oświetleniowych.
2.Opcjonalnie po oględzinach oraz wycenie usługi możliwy będzie również montaż dodatkowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przy:
-korytarzu sali gimnastycznej
-w jadalni / stołówce w piwnicy
-we wszystkich salach, które nie są wyposażone w oświetlenie awaryjne.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23.


Oferty naprawy oświetlenia awaryjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7,

Oferty zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26,02,2018 r., dotyczące usunięcia usterek lamp lub modułów oświetlenia awaryjnego oraz montażu dodatkowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Przetarg wygrała oferta firmy Elemi o numerze 02/03/18.05.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:
-Zakup laptopa ASUS A5414A, lub o zbliżonych parametrach
Ofertę cenową należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23.


OFERTY DOTYCZĄCE PRZETARGU OGŁOSZONEGO W DNIU 05.03.2018

Oferta dotyczyła zakupu laptopa ASUS A5414A, lub o zbliżonych parametrach. Do przetargu stanęły następujące firmy.

 

Najlepszą ofertę złożyła firma Świat laptopów, która zaoferowała laptopa Asus A541UA.
System operacyjny: Windows 10.
Procesor: I5-7200u,
Karta graficzna: Intel HD Graphics 620,
RAM: 8GB,
Dysk: SSD 128 GB,
Matryca: 15,6 FHD,
Dodatki: 3xUSB, VGA, LAN, HDMI, WIFI, Kamera, Czytnik kart pamięci, Audio.
Cena: 2300 zl brutto.05.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:
-Zakup kantówki sosnowej – heblowanej bezsęcznej
90x30x2000 – 15 sztuk
20x50x2000 – 20 sztuk.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30.03.2018. r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23.19.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na wymianę zużytych siatek w piłkochwytach wraz z osprzętem.
Posiadamy własne siatki do wymiany. Miejsce wykonania zlecenia, boisko przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7, ul. Osowska 81. Odpowiedzi na zapytanie można składać do dnia 26.04.2018 r., pod numerem telefonu: 22 516 98 23, lub mailowo: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl.19.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt. 8 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7, zaprasza do składania ofert cenowych w związku z planowanym remontem instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywienia w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 mieszczącego się przy ulicy Osowskiej 81. Oferty mają dotyczyć sporządzenia dokumentacji budowlano – wykonawczej zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu.

Załączniki:
-zaproszenie do składania oferty cenowej
-formularz oferty


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ PRZETARGU OGŁOSZONEGO W DNIU 19.04.2018, ODNOŚNIE REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI BLOKU ŻYWIENIA W BUDYNKU MOS NR 7.

Zgodnie z zaproszeniem do składania oferty cenowej wygrała firma IKA Katarzyna Lewińska 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 68 m.25, która zaproponowała cenę brutto 9471 zł   (słownie: dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych, zero groszy). Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.19.07.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Po umieszczeniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 591648-N-2018 z dnia 19.07.2018 r. zadania inwestycyjnego, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 mieszczący się przy ulicy Osowskiej 81 w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji mechanicznej bloku żywienia.
Załączniki do przetargu :
Wzór umowy
SIWZ
Dokumentacja projektowa

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81
04-351 Warszawa
Tel. 22 516-98-23


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wymianę instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywienia w MOS 7 w Warszawie ul. Osowska 81, oznaczenie sprawy: MOS7-KG-021-29-2018

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 215 000,00 zł brutto

 

Nr oferty Firma Cena brutto oferty Gwarancja
1. ZECHNIK spółka z o o

32-080 Zabirzów, ul.Krakowska 259

283 238,36 zł 60 m-cy
2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

UWENT-POL

Jerzy Kieliś

28-300 Jędrzejów, ul.Słowackiego 38

206 517,00 zł 60 m-cy

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Wymianę instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywienia w MOS 7 w Warszawie ul. Osowska 81, oznaczenie sprawy: MOS7-KG-021-29-2018


Warszawa 13.08.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY PRZEWODÓW KOMINIARSKICH.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd okresowy roczny przewodów kominiarskich należy wykonać do 11.09.2018 roku.

Oferty prosimy do 01.09.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl


Warszawa 13.08.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd okresowy roczny instalacji gazowej należy wykonać do 13.09.2018 roku.

Oferty prosimy składać do 01.09.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl


Warszawa 10.09.2018

Ogłoszenie o wyborze najlepszej oferty dotyczącej przeglądu okresowego rocznego instalacji gazowej oraz przewodów kominiarskich z dnia 13.08.2018,Warszawa 23.10.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA NAPRAWĘ AUTOMATYKI POGODOWEJ WĘZŁA CIEPLNEGO.

Naprawa automatyki pogodowej węzła cieplnego wymiana siłownika elektrycznego Samson wymiana zaworu sieciowego Samson. Należy podać oddzielnie koszt tych usług.Gwarancja 24 miesiące potwierdzona protokołem odbioru.

 

Oferty prosimy składać do 04.11.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.plWarszawa 23.10.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA AKTUALIZACJĘ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. 

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Oferty prosimy składać do 12.11.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.plWarszawa 23.10.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD ROCZNY POWIERZCHNI ZABUDOWY BUDYNKU.

Przegląd budowlany roczny. Pow. Zabudowy budynku 1120 metrów kwadratowych, powierzchnia użytkowa 2973,7 metrów kwadratowych powierzchnia netto budynku 3092.6 metrów kwadratowych, kubatura 13 090 metra sześciennego.

Oferty prosimy składać do 09.11.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.plWarszawa 23.10.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD I POMIAR ROCZNY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO. 

Przegląd i pomiar roczny oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz sprawdzenie głównego wyłącznika p,poż.

Oferty prosimy składać do 09.11.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.plWarszawa 23.10.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA P.POŻ ROCZNY. 

Przegląd p,poż. roczny. Przegląd ma obejmować przegląd i pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych. Przegląd stanu węży hydrantowych, przegląd i lokalizacją gaśnic.

Oferty prosimy składać do 15.11.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.plWarszawa 29.10.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7, zaprasza do składania ofert zakupowych, dotyczących wyposażenia pracowni telekomunikacyjnej. Prosimy o składanie ofert nawet jeżeli nie posiadacie Państwo całego asortymentu z poniższej listy, wtedy zamówienie skompletowane zostanie z ofert kilku firm.

1. Szafy zamykane – 2 szt.
2. apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
3. koc gaśniczy.
4. gaśnica proszkowa.
5. fartuchy ochronne – 15 szt.
6. okulary ochronne – 15 szt.
7. zasilacz stabilizowany napięcia stałego – 2 szt.
8. generator funkcyjny.
9. Autotransformator.
10. multimetr cyfrowy.
11. oscyloskop cyfrowy.
12. zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych (model do badania prawa Ohma i Kirchhoffa w obwodach rozgałęzionych; elementy elektroniczne bierne – rezystory i potencjometry, kondensatory, cewki, warystory, termistory, diody; elementy elektroniczne czynne – tranzystory bipolarne i unipolarne; elementy optoelektroniczne – fotodiody, fototranzystory, transoptory).
13. przewody i kable elektryczne.
14. trenażery z układami elektrycznymi przystosowane do pomiarów parametrów, – 1 szt.
15. nóż monterski do zdejmowania powłoki izolacyjnej z kabla -2 szt
16. przyrząd do zdejmowania izolacji (stripper do zdejmowania tuby z kabla światłowodowego oraz pokrycia zewnętrznego z włókna światłowodowego) – 2 szt.
17. zestaw obcinaczek- 3 szt.
18. szczypce do zaciskania złączy- 3 szt.
19. taśmy (EZ) do owijania ośrodka – 1 szt.
20. zestaw do montażu złączy światłowodowych- 3 szt.
21. lutownice elektryczne – 2 szt.

 

22. latarka światłowodowa.
23. reflektometr optyczny OTDR.
24. zestaw: 1000
 odcinki przewodów telekomunikacyjnych, 1 zestaw
 kable miedziane, 1 zestaw
 kable światłowodowe, 1 zestaw
 łącznice kablowe, 1 zestaw
 mufy światłowodowe, – 1 szt.
 złączki światłowodowe, 1 zestaw
 spoiwo lutownicze, – 2 szt.
 koszulki termokurczliwe, – 3 metry
 płyn do usuwania resztek pokrycia zewnętrznego z włókna światłowodowego. – 2 fiolki

25. skrzynka (kablowa) wnętrzowa,
26. puszka (kablowa) słupowa/ścienna,
27. puszka (kablowa) wnętrzowa,
28. pończochy do zaciągania kabli telekomunikacyjnych z pojedynczym oraz z podwójnym zaczepem,- 2 szt.
29. pończocha kablowa do zaciągania kabli światłowodowych, – 2 szt.
30. włókna szklane, – 2 metry
31. zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych,
32. zestaw kluczy płaskich i oczkowych oraz innych narzędzi do mocowania elementów wyposażenia studni,
33. rury z polichlorku winylu (PCV), – 1 zestaw
34. taśmy oznaczeniowe dla telekomunikacji. 1 zwój
35. gniazda telefoniczne, – 3 szt.
36. pistolet do klejenia przewodów,
37. latarka światłowodowa, – 1 szt.
38. źródło światła laserowego, – 1 szt.
39. tester telekomunikacyjny z funkcją reflektometru TDR,
40. tester do sprawdzania par przewodów RJ 45
41. kabel wieloparowy miedziany, – 1 zestaw – 3 m.
42. kabel wieloparowy światłowodowy, 1 zestaw – 3 m.
43. złączki. – 6 szt.
44. szczypce do zaciskania złączy
45. cęgi boczne, – 2 szt.
46. szczypce uniwersalne.
47. Rezystory:
100 Om/1wat – 20 sztuk
1 kilo Om/1/4 Wat – 40 sztuk
10…/2 wat – 20 sztuk
48. Diody świecące LED: 10 x red, 10 x yellow, 10 x white (mogą być na duże promienie świetlne)
49. Laminat pod druk ścieżek przewodzących 20cm x 10 cm – 8 x płytka lub podobne 10 sztuk
50. Diody prostownicze BYP…/100V – 10 sztuk
51. Łańcuch świetlny z LED 4 m – 1 sztuka
52. Zasilacze 12V/1A od LEDów – 8 sztuk
53. Mierniki cyfrowe uniwersalne – 8 sztuk
54. Lutownica transformatowa – 1 szt.
55. Komplet wkrętaków małych – 1 komplet
56. Cęgi boczne ostre do cięcia przewodów – 1 szt.
57. Pilnik do metalu trójkątny mały – 1 szt.
58. Przewód – linka o polu przekroju 0,75 mm – 20 metrów
59. Zaciskarka do złącz RJ 45 i RJ 11 – po 1 sztuce
60. Cyna lutownicza 0,2 kg.
61. Złączki światłowodowe – ST,SP – po 20 sztuk
62. Oscyloskop analogowy – 1 sztuka
63. Generator fali sims trójkąt, prostokąt – 1 sztuka
64. Wyłącznik różnicowo-prądowy 3A
65. Ogniwo Fotowoltaiczne 100 W
66. Skrzynka rozdzielcza
……………………….
Silnik jednofazowy z funkcją kondensatorową zasilany z 230V, 100W,
Żarówki 230V, 15W – 6 sztuk
Żarówki samochodowe 5W (5 sztuk) i 35W(4 sztuki)
Akumulator samochodowy
Prostownik do akumulatora
Stacyjka samochodowa
Silnik jednofazowy z funkcją kondensatora
……………………………………
Laptop z drukarką
Programy komputerowe:
– Auto Cad
– Crocodile

Oferty prosimy składać do 14.11.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl
Termin dostawy wyposażenia do 28.11.2018 r.Warszawa 07.11.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ NAPRAWY AUTOMATYKI POGODOWEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 7 Z DNIA 23.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik 1.13.11.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD I POMIAR ROCZNY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO Z DNIA 23.10.2018 r.

Załącznik do pobrania. 13.11.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ, DOTYCZĄCEJ ROCZNEGO PRZEGLĄDU POWIERZCHNI ZABUDOWY BUDYNKU W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 7 Z DNIA 23.10.2018 r.

Załącznik do pobrania 13.11.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ, DOTYCZĄCEJ AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 7 Z DNIA 23.10.2018 r.

Załącznik do pobrania Warszawa 16.11.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ, DOTYCZĄCEJ PRZEGLĄDU ROCZNEGO SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO
W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 7 Z DNIA 23.10.2018 r.

Załącznik do pobrania Warszawa 29.01.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ROZBUDOWĘ SIECI MONITORINGU.

 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:

rozbudowę sieci monitoringu w technologii cyfrowej.

Zakres prac to zakup i montaż rejestratora cyfrowego oraz dwóch kamer.

Rejestrator powinien mieć możliwość podłączenia kolejnych punktów wizyjnych.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15,02,2019 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23Warszawa 18.02.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ NA ROZBUDOWĘ SIECI MONITORINGU Z DNIA 21.01.2019 r.Warszawa 22.05.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD SYSTEMU INSTALACJI POŻAROWEJ ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI ODDYMIANIA.

 

Przegląd instalacji systemu sygnalizacji pożarowej centrali Polon 4000 oraz przegląd instalacji oddymiania sterowanymi centralami UCS 600.

Oferty należy składać do 03.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23Warszawa 17.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD SYSTEMU INSTALACJI POŻAROWEJ ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI ODDYMIANIA Z DNIA 22.05.2019 r.Warszawa 05.08.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd okresowy roczny instalacji gazowej należy wykonać do 13.09.2019 roku.

Oferty prosimy składać do 18.08.2019, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.plWarszawa 05.08.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY PRZEWODÓW KOMINIARSKICH.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd okresowy roczny przewodów kominiarskich należy wykonać do 11.09.2019 roku.

Oferty prosimy składać do 18.08.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.plWarszawa 20.08.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ NA ROCZNY PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ I PRZEWODÓW KOMINIARSKICH Z DNIA 05.08.2018 r. Warszawa 20.08.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ROZBUDOWĘ SIECI MONITORINGU.

 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:

rozbudowę sieci monitoringu w technologii cyfrowej.

Zakres prac to zakup i montaż dwóch kamer na holu internatu, położenie okablowania i podłączenie do rejestratora.

W sprawie oględzin zakresu prac  prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu.

 

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 1,09,2019 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23 lub 22 516-98-20Warszawa 05.09.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ NA ROZBUDOWĘ SIECI MONITORINGU Z DNIA 20.08.2019 r.  Warszawa 05.09.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE KLIMATYZACJI

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:

wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej o rozmiarach 9,90 x 5,70 x 3,15

Zakres prac to zakup i montaż klimatyzacji wraz z podłączeniem .

W sprawie oględzin zakresu prac  prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20.09.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23 lub 22 516-98-20Warszawa 05.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:
-Archiwizację dokumentacji
Ofertę cenową należy składać do 20.09.2019 roku w siedzibie Zamawiającego, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl. W razie dodatkowych pytań i oceny poprzez wizję zakresu pracy potrzebnej do wykonania zlecenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23 lub 22 516-98-20.