Zamówienia publiczne

 

Warszawa 21.02.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP ŻARÓWEK LED

 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

1.Opis przedmiotu zamówienia.
– żarówki led 6-9 wat gwint E27 ilość 50 sztuk

2. Miejsce i termin składania oferty.
– ofertę cenową należy złożyć do dnia 15,03,2018 r. w siedzibie Zamawiającego lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23.


Warszawa 28.03.2018

OFERTY DOTYCZĄCE ZAKUPU ŻARÓWEK LED 

Oferty zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21,02,2018 r., dotyczące zakupu  żarówek led 6-9 wat gwint E27 ilość 50 sztuk.

Ofertę o numerze OO/02591/18/M, która wygrała przetarg z dnia 21.02.2018r., dotyczący zakupu żarówek LED, złożyła firma LEMAR Electric, która wyceniła zamówienie na kwotę 249,08 PLN brutto.Warszawa 26.02.2018

OGŁOSZENIE

Zgodnie z protokołem i jego zaleceniami z przeglądu i pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz sprawdzania głównego wyłącznika prądu ppoż. o numerze RAP-0167-2017, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 zleci:
1.Usunięcie usterek lamp lub modułów oświetlenia awaryjnego – pięć punktów oświetleniowych.
2.Opcjonalnie po oględzinach oraz wycenie usługi możliwy będzie również montaż dodatkowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przy:
-korytarzu sali gimnastycznej
-w jadalni / stołówce w piwnicy
-we wszystkich salach, które nie są wyposażone w oświetlenie awaryjne.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23.


Oferty naprawy oświetlenia awaryjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7,

Oferty zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26,02,2018 r., dotyczące usunięcia usterek lamp lub modułów oświetlenia awaryjnego oraz montażu dodatkowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Przetarg wygrała oferta firmy Elemi o numerze 02/03/18.05.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:
-Zakup laptopa ASUS A5414A, lub o zbliżonych parametrach
Ofertę cenową należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23.


OFERTY DOTYCZĄCE PRZETARGU OGŁOSZONEGO W DNIU 05.03.2018

Oferta dotyczyła zakupu laptopa ASUS A5414A, lub o zbliżonych parametrach. Do przetargu stanęły następujące firmy.

 

Najlepszą ofertę złożyła firma Świat laptopów, która zaoferowała laptopa Asus A541UA.
System operacyjny: Windows 10.
Procesor: I5-7200u,
Karta graficzna: Intel HD Graphics 620,
RAM: 8GB,
Dysk: SSD 128 GB,
Matryca: 15,6 FHD,
Dodatki: 3xUSB, VGA, LAN, HDMI, WIFI, Kamera, Czytnik kart pamięci, Audio.
Cena: 2300 zl brutto.05.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na:
-Zakup kantówki sosnowej – heblowanej bezsęcznej
90x30x2000 – 15 sztuk
20x50x2000 – 20 sztuk.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30.03.2018. r. w siedzibie Zamawiającego, Osowska 81, 04-351 Warszawa lub na adres e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 516-98-23.19.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej na wymianę zużytych siatek w piłkochwytach wraz z osprzętem.
Posiadamy własne siatki do wymiany. Miejsce wykonania zlecenia, boisko przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7, ul. Osowska 81. Odpowiedzi na zapytanie można składać do dnia 26.04.2018 r., pod numerem telefonu: 22 516 98 23, lub mailowo: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl.19.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt. 8 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7, zaprasza do składania ofert cenowych w związku z planowanym remontem instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywienia w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 mieszczącego się przy ulicy Osowskiej 81. Oferty mają dotyczyć sporządzenia dokumentacji budowlano – wykonawczej zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu.

Załączniki:
-zaproszenie do składania oferty cenowej
-formularz oferty


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ PRZETARGU OGŁOSZONEGO W DNIU 19.04.2018, ODNOŚNIE REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI BLOKU ŻYWIENIA W BUDYNKU MOS NR 7.

Zgodnie z zaproszeniem do składania oferty cenowej wygrała firma IKA Katarzyna Lewińska 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 68 m.25, która zaproponowała cenę brutto 9471 zł   (słownie: dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych, zero groszy). Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.19.07.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Po umieszczeniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 591648-N-2018 z dnia 19.07.2018 r. zadania inwestycyjnego, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 mieszczący się przy ulicy Osowskiej 81 w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji mechanicznej bloku żywienia.
Załączniki do przetargu :
Wzór umowy
SIWZ
Dokumentacja projektowa

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81
04-351 Warszawa
Tel. 22 516-98-23


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wymianę instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywienia w MOS 7 w Warszawie ul. Osowska 81, oznaczenie sprawy: MOS7-KG-021-29-2018

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 215 000,00 zł brutto

 

Nr oferty Firma Cena brutto oferty Gwarancja
1. ZECHNIK spółka z o o

32-080 Zabirzów, ul.Krakowska 259

283 238,36 zł 60 m-cy
2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

UWENT-POL

Jerzy Kieliś

28-300 Jędrzejów, ul.Słowackiego 38

206 517,00 zł 60 m-cy

Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Wymianę instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywienia w MOS 7 w Warszawie ul. Osowska 81, oznaczenie sprawy: MOS7-KG-021-29-2018


Warszawa 13.08.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY PRZEWODÓW KOMINIARSKICH.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd okresowy roczny przewodów kominiarskich należy wykonać do 11.09.2018 roku.

Oferty prosimy do 01.09.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl


Warszawa 13.08.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA PRZEGLĄD OKRESOWY ROCZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza podmioty gospodarcze do składania oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd okresowy roczny instalacji gazowej należy wykonać do 13.09.2018 roku.

Oferty prosimy składać do 01.09.2018, kierując je na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7
ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa
tel.22 516 98 23
e-mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl


Warszawa 10.09.2018

Ogłoszenie o wyborze najlepszej oferty dotyczącej przeglądu okresowego rocznego instalacji gazowej oraz przewodów kominiarskich z dnia 13.08.2018,