Zamówienia publiczne

Warszawa 11.01.2018 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR. 7 W WARSZAWIE