Informacje dotyczące rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Zbliżamy się do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Będzie to szczególny czas z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w naszym kraju. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów udostępnianych na stronach GIS oraz MEN.

Mając na względzie bezpieczeństwo, zdrowie naszych podopiecznych w placówce obowiązują zasady, które mają na celu wyeliminowanie ewentualnie zminimalizowanie ryzyka pojawienia się wirusa COVID 19.

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy informacje dotyczące rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie wytycznych. W przypadku pytań, wątpliwości zachęcamy do kontaktu z placówką, nr telefonów dostępne są w zakładce KONTAKT.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 348 oraz Branżowej Szkole I-go stopnia Nr 63 odbędzie się 1 września (wtorek) o godzinie 12:30.

Zgłaszanie się podopiecznych do MOS Nr 7 odbędzie się w następującej kolejności:

– od godziny 9:00 przyjmowani są uczniowie 6 i 7 klasy,

– od godziny 10:00 przyjmowani są uczniowie 8 klasy,

– od godziny 11:00 przyjmowani są uczniowie klasy 1 i 2 Branżowej Szkoły I-go Stopnia.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU PODOPIECZNYCH NA TERENIE MOS 7

 

  1. Zalecamy posiadanie przez podopiecznych własnych maseczek lub przyłbic.
  2. Na terenie placówki może przebywać dziecko, które nie posiada widocznych objawów chorobowych – uczniowie, którzy wykazują objawy chorobowe nie będą przyjęci do placówki.
  3. Przy drzwiach wejściowych będzie znajdowała się tzw. skrzynka podawcza, w której będzie można umieszczać dokumenty. Rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem placówki.
  4. Na terenie placówki obowiązują ograniczenia w zakresie odwiedzin oraz przebywania osób trzecich. Ponadto zostały wydzielone tzw. strefy bezpieczeństwa.
  5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci na terenie placówki mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce dostępnymi środkami w placówce.

 

DO PLACÓWKI MOGĄ WYŁĄCZNIE PRZYCHODZIĆ OSOBY BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH, KTÓRYCH DOMOWNICY NIE PRZYBYWAJĄ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI

 

  1. Rodzice mają obowiązek poinformowania Placówkę o sytuacji, w której to podopieczny MOS Nr 7, sam rodzic lub osoba wspólnie zamieszkująca miała kontakt z osobą zakażoną COVID 19, przebywającą na kwarantannie. Ponadto rodzice mają obowiązek natychmiastowego poinformowania o objęciu ww. osób izolacją, kwarantanną.
    W powyższej sytuacji dziecko nie może zostać przyjęte do placówki do czasu ustania przyczyn.
  2. Rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy ze specjalistami placówki, numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują na stronie internetowej Ośrodka w zakładce kontakt,
  3. Zwracamy się z prośbą o wyposażenie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 w:

– przybory szkolne

– zeszyty (w tym zeszyt w trzy linie)

– środki higieny osobistej

– odzież na czas pobytu w placówce

– bidony lub inne pojemniki na wodę pitną.

 

WAŻNE !!!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie do dnia 31.08.2020 roku (poniedziałek) ankiety COVID-19, podpisanie, odesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu na adres mailowy: kierownik.internatu@mos7.edu.pl lub złożenia bezpośrednio w placówce w skrzynce podawczej.

Wywiad epidemiologiczny uczeń

Wywiad epidemiologiczny rodzic

Może Ci się również spodoba

Skip to content