„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym,      Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu  Reaguj  i  wspieraj. Koalicja    na  rzecz  tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli   w  wiedzę  i  umiejętności      przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej  edukacji. Program jest realizowany      w  formie  cyklu  webinarów   dedykowanych rodzicom i  kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube.

Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów  tematycznych.

Poniżej załączam tematykę i  planowany harmonogram poszczególnych webinarów.

TRZECI webinar  adresowany do  rodziców 25.02.2021 godz. 18:00
Młodzi  użytkownicy Internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku
w  sieci.
Co  wiemy,    o    czym  nie  wiemy,   a czego  się nie  domyślamy czyli jak
towarzyszyć dziecku
w cyfrowym świecie?
Link:

Może Ci się również spodoba

Skip to content