Organizacja egzaminów ósmoklasisty dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 34

Egzamin ósmoklasistyodbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:
Dnia 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego,
Dnia 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00 – egzamin z matematyki
Dnia 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego (język angielski)

Prosimy uczniów o przybycie do szkoły minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, a następnie pozostawić wszystkie osobiste rzeczy w przydzielonych szafkach w szatni lub innym wyznaczonym do tych celów miejscu.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonówkomórkowych, maskotek czy butelek z piciem. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w czasie egzaminów!

Może Ci się również spodoba

Skip to content