„ZNAM POLSKIE PARKI NARODOWE” – konkurs na prezentację multimedialną

Uczestnicy konkursu:
 Konkurs skierowany jest do uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7.

Cele konkursu:
 Popularyzacja wiedzy na temat Parków Narodowych w Polsce,
 Motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej pracy,
 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Regulamin konkursu:
 Jedna osoba wykonuje tylko jedną prezentację,
 W prezentacji powinny znajdować się następujące zagadnienia: Formy ochrony przyrody
w Polsce, rozmieszczenie parków narodowych w Polsce, charakterystyka jednego wybranego Parku Narodowego w Polsce.

Termin:
Prace należy wysłać na adres e-mail: zdalnenauczanie@mos7.edu.pl do 18.05.2020 r.
Nagrodą jest dodatkowa ocena z biologii.

Tekst:A.A.

Może Ci się również spodoba

Skip to content