„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym,      Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu  Reaguj  i  wspieraj. Koalicja    na  rzecz  tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli   w  wiedzę  i  umiejętności      przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej  edukacji. Program jest realizowany      w  formie  cyklu  webinarów   dedykowanych rodzicom i  kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube.

Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów  tematycznych.

Poniżej załączam tematykę i  planowany harmonogram poszczególnych webinarów.

– drugi webinar  adresowany do  rodziców „Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas  na  naukę i  relaks.” 11.02.2021r. godz.18.00 będzie dostępny  pod  adresem:

https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

Może Ci się również spodoba

Skip to content